يك صندلي خوب به همراه يك تكيه گاه و نشيمنگاه قابل تنظيم انتخاب كنيد.

بالاترين سطح مانيتور بايد 5 تا 8 سانتي متر بالاي سطح چشم شما باشد.

صفحه نمايش (مانيتور) بدون درخشندگي زياد باشد، در صورت لزوم از عينك مخصوص ضد اشعه استفاده كنيد.

فاصله بدن شما تا مانيتوربايد به اندازه طول دست شما باشد.

پاهاي شما بايد به راحتي روي زمين يا زير پايي مناسب قرار گيرد.

در صورتي كه تايپ ميكنيد حتمآ از يك نگه دارنده كاغذ كه هم سطح مانيتور شما باشد استفاده كنيد.

مچ شما نبايد در حالت خم باشد و در زمان استفاده از كي برد، موس و ساير وسايل ورودي مچ در امتداد ساعد باشد تا به راحتي از اين

وسايل استفاده كنيد.

بازوها و آرنجها زماني آرامش دارند كه نزديك بدن باشند.

كيبرد و مانيتور را مركز به مركز با بدن خود قرار دهيد.

از ميزي استفاده كنيد كه يك سطح جدا كننده يا نگه دارنده با ارتفاع مناسب و قابل تنظيم براي كيبرد داشته باشد.

نگه دارنده كيبرد بايد ثابت بوده در صورت كار با كيبرد نلرزد.

در هنگام كار با كامپيوتر مرتباً در زمانهاي كوتاه به خود استراحت داده بلند شويد چند قدم راه برويد و در صورت امكان كمي نرمش كنيد. اين

عمل بسيار اهميت دارد.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید][/b]