تحقیقات پژوهشگران نشان میدهد ورزش منظم، خطر حمله قبلی و ابتلا بهبیماریهایی چون دیابت، پوکی استخوان، سرطان و افسردگی را تا حد زیادیکاهش میدهد.
به گزارش واحد مرکزی خبر، «دایتر بریتکر»، مدیر گروهتحقیقات پزشکی فدرال آلمان، ضمن توصیه به افراد برای ورزش روزانه گفت:ورزش، متابولیسم بدن را افزایش میدهد و از این طریق میتواند به سلامتبدن کمک کند.
وی گفت: هر قدمی که شما برمیدارید، موجب سوخت کالری میشود و از اضافه وزن شما جلوگیری میکند.
به گزارش خبرگزاری آلمان، سوزاندن ۳۰۰ کالری در روز از طریق فعالیت فیزیکی، بدن را کاملا سالم نگه میدارد.
افزایش ضربان قلب و میزان تنفس از طریق دوچرخه سواری، شنا و پیادهروی سریع نیز برای سلامتی انسان بسیار سودمند است.
پژوهشگران توصیه میکنند طی این پیادهروی سریع، دستکم هفت هزار قدم در روز برداشته شود.

بالارفتن از پلهها نیز فعالیت فیزیکی مطلوبی برای سیستمهای قلبی عروقی و تنفسی و نیز عضلات پا به شمار میرود.