شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل، از روز ۱۶ خرداد تعرفهی پیام کوتاه فارسی راکاهش داده است. این کاهش تعرفه که هم برای سیمکارتهای اعتباری و همدائمی است، بهای پیام کوتاه فارسی را تا ۴۰% کاهش داده است. یعنی اگر شمایک پیام کوتاه فارسی ( ۷۰ کاراکتر) چه در داخل و چه در خارج شبکه ارسالکنید، بهای آن ۱۰۰ ریال خواهد بود که تا قبل از این ۱۶۰ ریال محاسبهمیشد. البته بهای پیام کوتاه لاتین همچنان همان ۱۶۰ ریال محاسبه می شود
این طرح که به منظور پاس داشتن از زبان شیرین فارسی اجرا شده است، حدود ۲ سال است که توسط همراه اول اجرا گردیده است.

var jcomments=new JComments(8430, 'com_content','http://3noqte.com/main/index.php?option=com_jcomments&tmpl=component');jcomments.setLis t('comments-list');