آب سالم ، زندگی سالم


توصیه های بهداشتی:

عفونتهای قابل انتقال از طریق آشامیدن آب آلوده، یکی از شایعترین مشکلاتی است که بیش از همه مسافران را مبتلا میکند.

با افزایش مسافرتها بویژه در ایام نوروز، بسیاری از افراد درمعرض خطر بیماریهای ناشی از مصرف آب آلوده در مسیرهای تردد و یا اماکن

بین راهی قرار میگیرند. بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت،صدها میلیون نفر در جهان هر ساله به بیماریهای ناشی از آشامیدن

آب آلوده مبتلا میشوند که تواناییهای آنها را بویژه در امر یادگیری تضعیف میکند.

آب ناسالم و غیربهداشتی همچنین سالانه موجب مرگ بیش از ‪ ۱/۵‬میلیون کودک زیر پنج سال در اثر ابتلا به بیماری اسهال میشود. آب

آلوده عامل بسیاری از مرگ و میرها در دنیا است. مصرف آب ناسالم علاوه بر مرگ و میر کودکان میتواند منجر به آسیبهای همیشگی در

رشد جسمی و عقلی آنها شود.


حتما قبل از مصرف آب در اماکن بینراهی و بوستانها و مراکز تفریحی ، از سالم بودن آن اطمینان حاصل کنید.


با توجه به اینکه در جادهها و راهها ، منابع آبی زیادی وجود دارد، احتمال آلوده بودن و بروز بیماری نیز بسیار است.


مسافران نوروزی باید توجه داشته باشند که حتما از آب لوله کشی شده برای نوشیدن استفاده کنند.


افراد دستان خود را پس از استفاده از توالت و قبل از مصرف غذا بشویند و اگر در مورد مصرف آب شک دارند، آن را جوشانده یا با قرصهای

گندزدا استریلیزه کرده و یا از آبهای آشامیدنی که در بطریهای در بسته عرضه میشوند، استفاده کنند.

منبع:دانشنامه رشد