مهر: استاد محمود فرشچیان از نگارگری ضریح مطهر امام حسین (ع ) در برنامه کاری خود خبر داد.
فرشچیان بعد از ظهر یکشنبه در حاشیه بازدید از روند اجرای عملیاتعمرانی بیمارستان قلب در همدان که توسط برادر وی در حال انجام است، گفت:طراحی و نظارت نگارگری ضریح مطهر امام حسین (ع) بر عهده من است.
این استاد بزرگ عرصه نگارگری اظهار داشت: کار ارزیابی شده و اساتید بزرگی نظیر استاد خدادادزاده قلم زنی کار را انجام می دهند.
وی گفت: استاد موحد که از بزرگترین خطاطان کشور است و حرف اول را در دنیا می زند خط آن را به عهده دارد.
فرشچیان افزود: این ضریح یکی از بزرگترین شاهکارهای هنر اسلامی در جهان خواهد شد.
استاد فرشچیان یادآور شد: از کارهای اخیر من تابلو بزرگی مربوط به ضامنآهو است که ۱/۵ سال روی قسمت دوم آن کار کردم و آنرا به آستان مقدس امامرضا(ع) تقدیم می کنم.