ایسنا: فرماندهي يگان حفاظت ميراث فرهنگي فارس باهمكاري نيروهاي يگان حفاظت ميراث فرهنگي و مأموران پليس امنيت عموميشهرستان خرمبيد، يك حلقه انگشتر تاريخي و يك قطعه سنگ مرمري منقوش هخامنشيرا كشف و ضبط کرد.

درپي اطلاعات واصله، اين دو شيء تاريخي ازخانهي فردي ساكن صفاشهر استان فارس كشف شد و شامل انگشتري نقرهيي و يكقطعه سنگ مرمر به طول تقريبي 20 سانتيمتر منقوش به نقش سرباز هخامنشي وخطوط ميخي است.

در اينباره، دو نفر دستگير شدند و يك دستگاه خودرو پژو توقيف شد. اكنون پروندهي مربوط تشكيل شده و در اختيار مراجع قضايي است.
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]