چند وقتی می شد که جمله ی "اشتباهات داوری جزوی ازفوتبال است." روی اعصابمان راه می رفت، در همین راستا و یحتمل برایماستمال کردن اتفاقاتی که در دنیای داوری می افتد آقای عنایت اینبار دیگراز جمله ی تکراریه "اشتباهات داوری جزوی از فوتبال است." استفاده نکرد وگفت: "در هر قشری آدم فاسد وجود دارد، حتی داوران"؛

هر چند ما ازایجاد تنوع استقبال می کنیم اما از باقی دوستان ورزشی درخواست می کنیمبرای توجیه اتفاقاتی که دنیای داوری می افتد از همان جمله ی "اشتباهاتداوری ... " استفاده کنند!

***
مرد همیشه خوشحال فوتبال – علی کفاشیان – گفت: "سقف قرارداد بازیکنان همانند سال قبل همان 400 میلیون تومان خواهد بود."

واقعامانده ایم که آقای کفاشیان با خودش چی فکر کرده؟! آخه مگه با 33 میلیونتومان در ماه هم می شود زندگی کرد؟! خب همین کارها رو می کنین کهفوتبالیست های ما میرن امارات قلیون میوه ای می کشن!!

خبرفوق را درروزنامه ی 90 خوانده بودیم و در همان روز در صفحه ی دیگری از روزنامه ی 90می خوانیم:"جان واریو با یک میلیارد تومان سپاهانی شد."

اصولا برایما که تا به حال در عمرمان بیش از 100هزار تومان یکجا ندیده ایم یکمیلیارد تومان و مقایسه اش با سقف قراردادها که 400 میلیون تومان بود کمیتا قسمتی غیرممکن است.

در همین راستا یکی از آگاهان گفت: درست استکه سقف قراردادها 400میلیون تومان است اما قرارداد جان واریو به صورت چندطبقه ای و روی سقف سوم بسته شده است و به همین دلیل هیچ مشکلی وجود ندارد!!

***
آتینیوز خبر از اختلاس 75 تومانی یک مدیرلیگ برتری داد؛ این مدیر ساندیس هاییکه برای لیدرها به قیمت 75 تومان خریداری می شده را 150 تومان فاکتور میکرده! در همین راستا از قناعت این مدیر لیگ برتری تشکر و قدردانی بعمل میآوریم! اصولا قدیمی ها یک چیزی می دانستند که می گفتند:"کم بخور، همیشهبخور!"

***
در خبرها می خوانیم AFC قصد دارد از "علی پروین"تقدیر و تمجید به عمل بیاورد؛ علی پروین در همین راستا گفت:"وقتی می میریمهمه دورمان جمع می شوند."، البته برخی آگاهان بر این عقیده هستند که برایاینکه همه به یاد آدم بیفتند فقط لازم نیست که فرد بمیرد، او می تواندمجسمه ی خودش را در وسط یک میدان بزرگ نصب کند و بعد از چند روز آن را ازآنجا بردارد، مطمئنا اینگونه یکی دو روز تیتر اخبار خواهد شد!!

درهمین راستا یکی از آگاهان ضمن انتقاد از AFC معیارهای انتخاب مربی برترتوسط AFC را فوتبالی ندانست، ایشان گفت: "واقعا موندم چرا می خوان از علیپروین تمجید کنن، آخه نه موهاشو ژل می زنه و نه اینکه کت و شلوار شیک میپوشه، حتی توی صحبت هاش دو تا کلمه ی خارجی هم استفاده نمی کنه، تازه خودمیه بار دیدم از شلنگ آب خورد!"

***
یکی از روزنامه های ورزشینوشت: "خواستگاری مربی خوش تیپ از سوپر استار سینمای ایران."، هر چه شرحخبر را خواندیم متوجه نشدیم منظور این روزنامه کدام مربی است، با توجه بهخوشتیپ بودن اکثر مربی ها از این روزنامه ی محترم درخواست می شود یکمبیشتر راهنمایی کنند!

باز اگر قضیه بالعکس بود و سوپر استار خوشتیپسینمای ایران از یک ورزشکار زن خواستگاری می کرد چندان سخت نبود که حدسبزنیم باز هم مقصود آقای "گ" می باشد!!

***
بگذارید با دادن یکخبرخوش این طنز را به پایان ببریم؛ در عین ناباوری در تازه ترین رنگینکفیفا فوتبال ایران تنها یک پله سقوط کرد! توجه نکردین چی شد؟! با اینوضعیت لیگ و فدراسیون و ... فقط یک پله سقوط کریم! فقط یک پله!! تبریک میگیم!!

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]