کارشناسان 10 بازيکن برتر هيجده دوره ي جام جهاني را انتخاب کردند و برزيليها با سه نماينده پرافتخارترين تيم اين رقابتها هستند.

10 بازیکن برتر دورههای گذشته به این شرح هستند:

10)رونالدو: فوق ستاره برزیل با 15 گل زده رکورد بیشترین گل زده در جام جهانیرا دارد. رونالدو که در سالهای 1996 و 1997 عنوان بهترین بازیکن جهان رابه دست آورد در جام جهانی برزیل در ترکیب برزیل حضور داشت و در سال 2002به همراه این تیم به مقام قهرمانی رسید.


9) جاست فونتین: مهاجمتیم ملی فرانسه با عملکرد فوق العادهاش در جام جهانی 1958 جای هیچ حرف وحدیثی را برای حضور در جمع 10 بازیکن برتر دنیا باقی نگذاشت. فونتین درجام جهانی در شش بازی سیزده گل به ثمر رساند و از پله که در 4 جام جهانیحضور داشت بیشتر گل زد.

8) پائولو روسی: مهاجم آتزوریها در جامجهانی 1982 یک تنه تیمش را به مقام قهرمانی رساند و کفش و توپ طلا را هماز آن خود کرد و دومین بازیکنی لقب گرفت که در جام جهانی به این سه افتخاردست یافته است.

7) زین الدین زیدان: عملکرد درخشان زیدان در جامجهانی 98 شاید تا حدی زیر سایه درخشش رونالدو قرار گرفت. اما دو گل زیبایاو در دیدار پایانی جام جهانی 98 برای قهرمانی خروسها کافی بود. زیدان درجام جهانی 2006 هم درخشید و فرانسه را به فینال رساند هرچند در دیدارپایانی مغلوب زیرکی مارکو ماتراتزی شد و با اخراج از زمین مسابقه زمینهشکست فرانسه را فراهم کرد.

6) گارینشا: "پرنده کوچک" یکی از ارکاناساسی موفقیت برزیل در دهههای 50 و 60 میلادی بود. گارینشا اگرچه عناوینو افتخارات فردی به دست نیاورد اما آن قدر در تیم ملی تاثیرگذار بود کهپله درباره او گفت: "اگر کارینشا نبود برزیل هیچ مقامی در جام جهانی کسبنمیکرد."

5) فرانس پوشکاش: تیم رویایی مجارستان در دهه 50 میلادیموفقیتش را بیش از هر کس دیگری مدیون پوشکاش است. مجارستان به لطف درخششپرفروغ پوشکاش در 32 بازی پیاپی شکست نخورد و در جام جهانی 1954 هم بهدیدار پایانی صعود کرد اما نتوانست حریف ژرمنها شود و به نایب قهرمانیرضایت داد.

4) گرد مولر: بازیکن افسانهای تیم ملی آلمان با 68 گلدر 63 بازی رکورد بینظیری را از خود بر جای گذشته است. مولر به مدت 30سال رکورددار تعداد گلهای ملی بود. او در جام جهانی 1970 ده گل برایآلمان به ثمر رساند و بعد از جاست فونتین در رده دوم قرار گرفت. میانگینگل زده توسط گردمولر توسط هیچ بازیکن دیگری تکرار نشده است.

3)فرانتس بکن باوئر: اسطوره فوتبال آلمان غربی دو سال عنوان بهترین بازیکناروپا را از آن خود کرد و در سال 1974 هم با تیم آلمان به مقام قهرمانیدست یافت. سبک خاص بازی او باعث ایجاد پست جدیدی به نام "سوئپر" در فوتبالمدرن شد. قدرت رهبری فوقالعاده بکن باوئر در تیم آلمان باعث شد هوادارانبه او لقب قیصر را بدهند.

2) دیگو مارادونا: مارادونا در جام جهانیزیر 21 سالهها هشت گل به ثمر رساند. اما درخشش فوقالعاده او در جامجهانی 1986 به اوج رسید که یک تنه آرژانتین را به مقام قهرمانی رساند.مارادونا بیتردید یکی از تکنیکیترین بازیکنان دنیا و حتی شاید بهترینآنها باشد. دیگو مارادونا به همراه پله درصدر فهرست برترین بازیکنان تاریخفوتبال دنیا قرار دارد.

1) پله: درخشش بینظیر پله در جام جهانیکار را برای انتخاب بهترین بازیکن تاریخ فوتبال در جام جهانی چندان دشوارنمیکند. پله در 14 بازی در جام جهانی به میدان رفت و 12 گل به ثمر رساند.پله در سن 17 سالگی قهرمان جام جهانی شد و در سال های بعد دو بار دیگراین عنوان را به ویترین افتخاراتش افزود.

مروارید سیاه با سهقهرمانی در جام جهانی رکورددار قهرمانی در این رقابتهاست. او همچنینجوانترین گلزن این رقابتها را به خود اختصاص داده است.