غول نرمافزاري مايكروسافت نسخه آنلاين رايگاني از برنامه آفيس خود بهنام "آفيس وب اپس" را راهاندازي كرد.

مايكروسافتدر جهشي به سوي رايانش ابري، سرويس Office Web Apps را كه نسخه آنلاينرايگان ورد، اكسل، پاورپوينت و وان نوت است، راهاندازي كرد.

كاربرانميتوانند بدون خريد نرمافزار، اسناد ورد، صفحه گسترده، اسلايد شو ويادداشتها را ايجاد، بازبيني و به اشتراك بگذارند. اين برنامهها از طريقيك مرورگر اينترنتي اجرا ميشود كه آنها را در تمامي رايانهها از قبيلويندوز يا مكينتاش و بدون نياز به نصب نرمافزار آفيس قابل دسترس ميكند.

برنامه"آفيس وب اپس" با نسخههاي قديمي آفيس نيز سازگار است. راهاندازي نسخهرايگان از آفيس اقدام بزرگي از سوي مايكروسافت به شمار ميرود.

اينشركت در سال مالي گذشته از مجموعه نرمافزاري آفيس 19 ميليارد دلار درآمدكسب كرد اما رشد محبوبيت نرمافزارهاي اينترنتي رقيب از جمله Google Docs،مايكروسافت را به واكنش واداشته است.

نسخههاي اينترنتي نرمافزارآفيس بازتاب نگرش مايكروسافت به رايانش ابري است كه در آن نرمافزار وداده بهجاي رايانه، بهصورت آنلاين ذخيره شده و از دستگاههايي مانندتلفن همراه، رايانه لوحي و رايانه دسكتاپ قابل دسترس هستند.

برنامههايتحت وب مايكروسافت در نسخه جديد هات ميل نيز گنجانده شدهاند و اين شركتسايتي بهنام Docs.com را راهاندازي كرده كه امكان اشتراكگذاري اسناد درفيس بوك را فراهم ميكند.

سرويس جديد مايكروسافت كه درoffice.live.com قابل دسترس است، امكانات كمتري نسبت به نسخه پولي آفيساين شركت كه در رايانهها نصب ميشود، دارد. به عنوان مثال ورد رايگانتمامي امكانات بازبيني و اظهارنظر مشاهده شده در نسخه پولي را ندارد.

مايكروسافتفروش آفيس 2010 به شركتها را كه نسخه پولي جديد از محصولات آفيس است، درماه آوريل آغاز كرد و اكنون فروش نسخه ويژه مصرفكنندگان عادي نيز برايكاربران خانگي و شركتهاي كوچك آغاز شده است.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]