"گوگل" استفاده اطلاعات شخصي افراد رابراي "نقشه برداري" را تکذيب کرد

تهران- به دنبال شکايت از شرکت گوگل براي ورود به حريم خصوصي افراد، نمايندگاناين شرکت اعلام کردند: گوگل تا کنون هيچ قانوني را در زمينه جمع آورياطلاعات، براي ابزارهاي نقشه برداري خود زير پا نگذاشته است.

بهگزارش ايرنا از "آسوشيتد پرس"، علت مظنون بودن دولت استراليا به گوگل،دريافت گزارش هايي در اين باره است که گوگل قوانين مخابرات اين کشور رازير پا گذاشته است.
عده اي از مردم استراليا از فعاليت سرويس نقشه ياب گوگل در اين کشور شاکي هستند.
دادستانکل استراليا روز يکشنبه - 16 خرداد - اعلام کرد: شمار زيادي از مردم اينکشور از گوگل شکايت کرده اند و پليس فدرال بايد تحقيق و مشخص کند که آياگوگل مرتکب جرم شده است يا نه.
ظاهرا خودروهاي سيار گوگل که بااستفاده از دوربين هاي 360 درجه از خيابان هاي شهر تصويربرداري و آن را دراينترنت منتشر مي کنند، همزمان وارد حوزه خصوصي برخي از کاربران دراينترنت شده اند.
براساس اين گزارش، ترس مقامات از اين است کهاطلاعات جمع آوري شده براي ايجاد سرويس نمايش خيابان هاي "گوگل" ممکن استقوانين مربوط به حفظ حريم خصوصي را نقض کند.
ماه گذشته، شرکت گوگل مدعي شد که اين شرکت به اشتباه اطلاعات شبکه هاي Wi-Fi در بيش از 30 کشور جهان را جمع آوري کرده است.
پليس آلمان و استراليا در حال حاضر تحقيقات خود را در باره اين موضوع را آغاز کرده اند.
نماينده گوگل در بيانيه الکترونيکي خود اعلام کرد: همانطور که قبلا اعلام کرده ايم، اين کار يک اشتباه بود.

دادستانکل استراليا در اين باره گفت: جمع آوري آطلاعات گوگل مي تواند دسترسي گوگلبه اي ميل هاي شخصي، پسورد و صفحه هاي وبي را که افراد تا کنون از آن هااستفاده کرده اند را آسان کند ، اما تا کنون هيچ گزارشي از اين موضوعدريافت نشده است.
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]