سن امید به زندگی در ایران حدود 56 سال بود که امروز این رقم به 73 سال در بین زنان و 72 سال برای مردان

، رسیده است.
به گزارش خبرنگار مهر ، وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به پیشرفت کشور در بخش بهداشت و درمان ، در دوران پس از

نقلاب ، گفت: پیش از انقلاب حتی یک مرکز تحقیقات علوم پزشکی در کشور وجود نداشت اما به برکت این نظام به رغم تمام تحریم ها

امروز 126 مرکز تحقیقات پزشکی در کشور است که داروی ایدز در یکی از این مراکز تولید و به عنوان دانش بومی به جهانیان تقدیم شده

است.

دکتر کامران باقری لنکرانی افزود: مرکز ضایعات نخاعی کشور در بیمارستان امام خمینی (ره) نیز امروز دستاوردهای ارزشمندی ارائه کرده

است که ایران را به جمع 3 کشور دارنده این فناوری پیوند می زند. همچنین مرکز سلول های بنیادی ایران ، ما را در زمره 8 کشور دارنده

این قبیل مراکز درآورده است.

وی خاطرنشان کرد: 28 سال پیش ، سن امید به زندگی در ایران حدود 56 سال بود که امروز این رقم به 73 سال در میان زنان و 72 سال

برای مردان رسیده است. در همین مدت آمار مرگ و میر کودکان زیر 5 سال از 70 در هزار به 22 رسیده است و ما در این زمینه در منطقه

خاورمیانه نمونه هستیم.

وزیر بهداشت اضافه کرد: 28 سال قبل ، 237 نفر در هر 100 هزار زایمان از بین می رفتند که امروز این رقم به 23 رسیده است. در همین

مدت زمان ، مرگ و میر ناشی از بیماری مهلک سل از 240 در 100 هزار به 13 رسیده و کاهشی بیش از 20 برابر داشته است و این آمار

تنها بخشی از شرح خدمات نظام مقدس جمهوری اسلامی در طول دوران پس از انقلاب است.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]