[JUSTIFY]میدانیم که درد جسمانی علامت و نشانهایجاد مشکل و ناهنجاری در بدن است و عوامل مختلفی باعث درد و ناراحتیجسمانی می شوند. بعضی از این عوامل موقتی و برخی نیز طولانی مدت و نیازمنددارو و درمان هستند.
در اینجا ما ترفند هایی را بیان می کنیم که شما با دانستن و بکار بستن آنها، بعضی از درد ها را میتوانید موقتا کاهش بدهید.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]
خارش گلو
وقتیکودک بودید، قلقلک دادن زیر بغل شما یک سرگرمی جالب بود. حالا دربزرگسالان هم میتوان از این ترفند برای رهایی از مشکل خارش گلو استفادهکرد. وقتی که سلول های عصبی گوش تحریک بشوند، باعث اسپاسم عضلات گلو وگردن شده و در نتیجه شما را از شر خارش گلو راحت میکنند. پس قلقلک دادنگوش، باعث رفع خارش گلو می گردد!

صداهای فراصوت بالاتر از حد آستانه شنوایی را تجربه کنید
اگردر محلی شلوغ و پر سر و صدا هستید، بطرف راست خم شوید و سعی کنید با گوشراست بشنوید! گوش راست برای شنیدن حرفهای تند و سریع مناسب تر است. گوش چپبرای تمیز و تشخیص دادن تن های موسیقی، قوی تر است.

بر درد آمپول غلبه کنید
بهراحتی با سرفه کردن در حین تزریقات، میتوانید درد آمپول را کاهش دهید.سرفه کردن در اصل یک ترفندی است که باعث افزایش سریع و موقتی فشار در قفسهسینه شده و مسیرهای عصبی درد را مسدود میکند.

از شر جرم های بینی راحت شوید
فینکردن شدید را فراموش کنید. در اینجا یک ترفند بسیار سریع و آسان برای راحتشدن از جرم ها وجود دارد: بطور متناوب با زبان خود به سقف دهانتان ضربهبزنید، سپس با یک انگشت خود وسط دو ابرو را فشار دهید. این کار باعثمیشود که تیغه بینی، عقب و جلو رفته و پس از ۲۰ ثانیه، جرم های متراکمشده و آماده تخلیه میشوند!

از شر رفلاکس مری راحت شوید
کسانیکه دچار رفلاکس مری هستند، اگر به پهلوی چپ بخوابند، کمتر به این مشکلدچار می شوند! مری و معده تحت یک زاویه ای بهم وصل هستند، وقتی به پهلویراست بخوابید، سطح معده بالاتر از مری قرار میگیرد، در نتیجه غذا و اسیدبه مری بر میگردد.

درد دندان، آخ نگو
با یک تکه یخ، قسمت v شکل بین انگشتان اشاره و شست را بمالید، بسادگی درد دندان را کاهش میدهید.

نوک انگشت تان را سوزانده اید؟
اگردر اثر تماس ناگهانی با اجاق گاز یا قابلمه داغ نوک انگشت تان را سوزاندهاید، به سرعت قسمت آسیب دیده را تمیز کنید و با یک تکه یخ ماساژ بدهید.اگر یخ نبود، از آب سرد نیز میتوانید استفاده کنید.

سرتان گیج میرود و به دوران افتاده است
کافیاست فقط یک دست تان را روی یک نقطه ثابت قرار دهید، بسرعت دوران سرتان خوبمی شود. قسمتی از گوش که مسئول فقط تعادل است در داخل یک مایع شناورمیباشد، هر گاه این مایع جابه جا بشود، تعادل شما بهم میخورد، بکمک یکمرجع ثابت بیرونی، مغز سریع تعادل خود را به دست میآورد.

درد پهلو
گاهیبه هنگام دویدن، پهلوی آدم درد میگیرد. این بخاطر آن است که بازدم شما باوقتی که پای راست شما به زمین می خورد، همزمان است. در نتیجه به دیافراگمشما فشار وارد میشود، برای رهایی از این درد کافی است، بازدم خود را باوقتی که پای چپ شما به زمین میخورد، همزمان کنید.

جلوی خونریزی را با یک انگشت بگیرید
گرفتنبینی و به عقب برگرداندن سر، راه متداول جلوگیری از خونریزی بینی است، اماشما اگر مقداری پنبه را درست زیر گردی لب بالایی، روی لثه بگذارید و با یکانگشت آن را فشار دهید، خونریزی قطع می شود.

از تپش قلب در هنگام عصبانیت جلوگیری کنید
به انگشت شست خود، فوت کنید! عصب واگ که ضربان قلب را کنترل میکند، بکمک نفس کشیدن، آرام میگیرد.

مغز خود را گرم نگه دارید
بسیارچیز های کم اهمیتی هستند که مغز را سرد و فلج میسازند. در این حالت، زبانخود را به سقف دهانتان فشار دهید، بطوریکه بیشترین مقدار از سقف رابپوشاند، در این صورت سر درد بر طرف می شود! این سردرد میتواند ناشی ازیک بستنی یخی باشد.

از نزدیک بینی پیشگیری کنید
نزدیکبینی به ندرت ریشه ژنتیکی دارد، بلکه بیشتر از خیره شدن چشم به یک نقطه درفاصله کم ناشی میشود. بنابراین بهتر است که هر از چندی، چشم های خود راببندید، به بدنتان کش و قوسی بدهید، و نفس عمیقی بکشید و پس از چند ثانیهبه آرامی نفس تان را رها کنید، این کار باعث استراحت عضلات غیر ارادی هممیشوند. در نتیجه چشم ها هم استراحت میکنند.

خواب رفتگی
اگردست شما موقع رانندگی یا نشستن، در اثر یک وضعیت نادرست بخواب رفته باشد،به آرامی حرکت دادن سر به چپ و راست، در کمتر از یک دقیقه میتواند اینمشکل را حل کند و از شر گزگز و سوزنی شدن دست راحت شوید.

زیر آب نفس بکشید
وقتیدر زیر آب هستید، این نبود اکسیژن نیست که شما را بی چاره میکند، بلکه دیاکسید کربن است که باعث اسیدی شدن خون و استیصال میگردد. بنابراین کافیاست ابتدا، قبل از شنا چند نفس کوتاه و سریع بکشید تا میزان اسیدی بودنخون پایین بیاید. با این ترفند مغز شما می پندارد که اکسیژن بیشتری دراختیار دارد! به این ترتیب ده ثانیه زمان میخرید.

خوب حفظ کنید
همیشهسعی کنید کار های خود را قبل از خواب، پیش خود مرور کنید و یا دربارهمسئله ای که مورد نظر شما است، قبل از خواب فکر کنید، در این صورت وقتیبیدار میشوید، حافظه شما بهتر و سریعتر به شما کمک خواهد کرد. هر چیزی راکه شما درست قبل از خواب مطالعه کنید، بهتر در حافظه شما ثبت و ضبطمیشود.[/JUSTIFY]