سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ازتشکیل جلسه این کمیسیون با حضور مسئولان نیروی انتظامی و وزارت کشور وبررسی طرح های امنیت عمومی و حجاب و عفاف خبر داد.

به گزارشخبرگزاری مهر، کاظم جلالی در خصوص جلسه امروز یکشنبه کمیسیون امنیت ملیگفت: در جلسه امروز با حضور سردار رادان فرماندهی نیروی انتظامی، سردارساجدی نیا فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، آقایان افشار و محمدی فر معاونیناجتماعی و پارلمانی وزارت کشور طرح "صیانت از امنیت عمومی و حقوقشهروندان" مورد بررسی قرار گرفت.

به گفته وی در ابتدای جلسه نیرویانتظامی گزارشی از اجرای طرح عفاف و حجاب ارائه کرد و در این گزارش بیانشد که طی نظر سنجی از مردم تهران در خصوص دغدغه های جدی آنها و مطالبهآنها از نیروی انتظامی مشخص شد که اولین مطالبه آنها مبارزه با اراذل واوباش و دومین مطالبه مبارزه با مواد مخدر و سومین خواسته مردم برخورد بامزاحمان خیابانی و بدپوشی و بدحجابی بوده است.

جلالی افزود: در ادامه افشار معاون اجتماعی وزیر کشور نیز برنامه های ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی را تبیین کرد.

جلالیخبر داد که اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در بیان نظرات خود دراین جلسه تاکید کردند که بی تردید اجرای طرح عفاف و حجاب یک ضرورت جدی استو مبارزه با اراذل و اوباش و بدپوششی و بدحجابان و مزاحمان خیابانی کهنوامیس مردم را به مخاطره می اندازند طبعا یک خواست و مطالبه جدی همگانی ودر راستای دفاع از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی می باشد.

ویگفت: آنچه مهم است این است که دولت خود باید پیشگام حجاب و عفاف باشد ومجموعه تحت مسئولیت دولت باید در این بخش حرکت جدی را انجام دهد. البته دراینجا منظور ازدولت صرف قوه مجریه نیست بلکه مجموعه کسانی که در نهادها وسازمان های حکومتی فعال هستند اعم از وزارخانه ها، سالزمان ها، نهادها،صدا و سیما، شرکت های دولتی، قوای قضائیه و مقننه .

جلالی افزود:بی تردید اگر به هشدارهای مقام معظم رهبری در مقوله فرهنگ، تهاجم فرهنگی،شبیخون فرهنگی، غارت فرهنگی و ناتوی فرهنگی توجه جدی می شد امروز ما شاهدچنین وضعیتی نبودیم.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلستاکید دارد که رویکرد دولت ها در سالیان پس از دفاع مقدس رویکردی مبتنی برتوجه جدی به فرهنگ اصیل دینی و اسلامی نبوده است.

جلالی گفت: کمیسیون بر مبارزه جدی با پدیده شیطان پرستها، مواد مخدر، شیشه و روان گردان ها تاکید کرد.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]