باورتون ميشه؟ ولي واقعيه

مرگ دايناسورها در اثر جلبکي زهرآگين: دانشمندان در تلاشند با قطعيت تاييد کنند دايناسورها در حدود 65 ميليون سال پيش منقرض شده اند. دلايل اين انقراض در غالب نظريات متعددي از جمله برخورد شهاب سنگها با زمين عنوان شده است. به همين دليل زماني که دانشمندان ايده اي جديد و تازه را براي شرح مرگ دايناسورها مطرح مي کنند به طور حتم مناقشات فراواني در پي خواهد داشت همانطور که نظريه دانشمندان دانشگاه کلمسون در سال 2009 مبني بر مرگ دايناسورها در اثر توليد جلبکهاي زهرآگين باعث آغاز مباحثات فراواني شد. به گفته اين دانشمندان جلبکهاي زهرآگين نه تنها دايناسورها را از پا در آورده اند بلکه باعث آغاز انقراض کلي جانداران شده اند.

جنينها حافظه دارند: با وجود اينکه گمان مي بريد از زمان جنيني خود چيزي به ياد نمي آوريد، مطالعه اي جديد نشان داده است جنين ها در 30 هفتگي خود از حافظه کوتاه مدت برخوردارند، در اين سن جنينها به اصوات کوتاه و ضعيف که توانايي ايجاد ارتعاش را دارند خو گرفته و نسبت به آن واکنش نشان مي دهد. به گزارش مهر، جنين هاي جوانتر از 30 هفته هرگز قادر به نشان دادن واکنش به اصوات نيستند در حالي که جنين هاي مسن تر قادر به واکنش نشان دادن و به ياد آورد اصوات هستند. اين مطالعه و نتايج آن باعث مجذوب شدن تعداد زيادي از انسانها و شکل گيري مناقشاتي گسترده بر سر سقط جنين شده است.

تعيين شادترين منطقه: چه کسي باور مي کرد تحقيق درباره شادترين مناطق بتواند باعث خشمگيني گروهي از افراد شود؟ دو مطالعه که در رابطه با سطح شادماني بر اساس مناطق مختلف واکنشهاي متعددي را از جانب خوانندگان آن به دنبال داشت. يکي از اين مطالعات نشان مي دهد ثروتمندترين و آزادترين مناطق از ساکنان شادتري برخوردار است در حالي که نتايج مطالعه دوم که براي اولين بار به اثبات رسانده است سلامتي يکي از گزينه هاي اصلي شادي در ميان افراد به شمار مي رود.

صدا افراد ضعيف را مي ترساند: نتايجي که نشان مي داد افراد ضعيف و لاغر نسبت به افراد تنومند و قوي صداها را نزديک تر از حد واقعي درک مي کنند واکنشهاي زيادي از جانب مخاطبان در بر داشته است. محققان بر اين باورند اين ويژگي مي تواند به منظور کمک به افراد ضعيف تر براي فرار از خطري که در حال نزديک تر شدن بوده است در ميان اجداد انسان تکامل يافته باشد.

کشف يکي از قديمي ترين انسانهاي تاريخ به نام ايدا: علوم وابسته به تکامل طي سال 2009 در يکي از بزرگترين يافته هاي خود موفق به کشف فسيل انسان اوليه اي با 47 ميليون سال سن شده است که "ايدا" خوانده مي شود. به گزارش مهر، اين کشف تيترهاي برتر بسياري از نشريات علمي را به خود اختصاص داد و بسياري از محققان اميدوار بودند با کمک اين فسيل بتوانند شجره نامه تکاملي انسان را ترسيم کنند.

دولتها چگونه پول مردم کشورشان را خرج مي کنند: در سال 2009 دانشمندان و سياستمداران با رد و بدل کردن داده هاي خود پس از سخنراني اوباما درباره مسائل اقتصادي که در آن به بودجه اي 140 ميليون دلاري براي انجام پروژه هاي مختلف از جمله کنترل انفجار آتشفشانها صحبت به ميان آمد، جنجال بزرگي را به راه انداختند. در اين مراسم فرماندار لوئيزيانا با انتقاد از دولت اعلام کرد به جاي اجراي پروژه اي براي تحت نظر گرفتن آتشفشانها بايد برنامه اي را براي کنترل خرج بودجه هاي دولتي توسط کاخ سفيد ارائه شود. دانشمندان اين انتقاد را با بيان اينکه با اجراي چنين برنامه اي مي توان از نشانه هاي اوليه انفجار آتشفشاني آگاه شده و به اين شکل جان هزاران انسان را از مرگ نجات داد، پاسخ گفتند.

طوفان بحران آب و هوايي: تغييرات جوي يکي از مناقشات مهم سال 2009 به شمار مي رود که اين مناقشات با افشا و منتشر شدن هزاران نامه خصوصي و مدارک يکي از بزرگترين مراکز مطالعات جوي در انگلستان شعله ورتر شدند. اين مدارک نشان مي دادند دانشمندان با تغيير داده هاي علمي سعي در فريب انسانها داشته و شرايط اقليمي را به شکلي غير واقعي به مردم نشان داده اند و در شرح وضعيت آن بزرگنمايي هايي صورت گرفته است. با اين حال دانشمندان اعلام کردند اين نامه ها تنها صحبتهاي بي پرده ميان متخصصان بوده و هيچ نشانه اي از فريب انسانها در آنها وجود ندارد.