جامجم آنلاين: مسموميت مونوكسيد كربن ناشي از وسايل گرمازا قابل پيشگيري است. دوباره به فصل سرما نزديك ميشويم و مردم بايد

اقداماتي را جهت جلوگيري از مسموميت با گاز مونوكسيد كربن در خانه انجام دهند.
به گفته محققان بهترين راه براي اين كار بازرسي فني و نصب اعلام خطر گاز مونوكسيد كربن CO در خانه است.
مونوكسيد كربن يك قاتل خاموش است. اين گاز بيبو ، بيرنگ و سمي هر ساله موجب مرگ بسياري از افراد ميشود. مسموميت با اين

گاز يكي از مشكلات هميشگي جامعه است.
علايم مسموميت با گاز مونوكسيد كربن شامل سردرد، سرگيجه، ضعف، تهوع، استفراغ، درد قفسه سينه و آشفتگي ذهني است. قرار

گرفتن طولاني مدت در معرض آن منجر به از دست رفتن هشياري و مرگ ميشود.
مشكل اصلي اين است كه زماني كه افراد در خواب به سر ميبرند اين گاز فضاي محل را پر كرده و در همين وضع باعث مرگ آنان ميشود

بدون آن كه علامتي را تجربه كنند.
بنابراين لوازم گرمازايي مورد استفاده در اماكن مختلف به ويژه بخاريهاي گازسوز در خانه بايد به دقت مورد بررسي قرار گيرند تا هيچگونه

نشت گازي نداشته باشند.
به منظور جلوگيري از پيامدهاي خطرآفرين مسموميت با گاز مونوكسيد كربن در فصل سرما به اين توصيهها توجه كنيد:
- سيستم گرمازا، آبگرمكن گازي و هرگونه وسيله گرمايي گازي ديگر را حتما توسط تكنسين مجرب كنترل كنيد.
- در منازل و اماكني كه معمولا توسط بخاريهاي گازي گرم ميشوند هشداردهندههاي نشت گاز و دود نصب كنيد.
- اين هشداردهندهها را خارج از اطاق خوابها در هر محل خواب جداگانه نصب كنيد.
- باتري آنها را ماهي يك بار كنترل كنيد.
- در صورت شنيدن صداي آن فورا محل را ترك كرده و كمك بخواهيد.
- دودكشها و لوله بخاريها را حتما پيش از شروع استفاده در فصل سرما از لحاظ احتمال وجود نشت يا انسداد توسط كرئوزوت كنترل

كنيد.
- در صورت دچار شدن به علايم مسموميت از جمله سرگيجه، تهوع و غيره فورا به هواي آزاد برويد و كمك پزشكي طلب كنيد.
- با توجه و رعايت كامل اصول ايمني نصب و استفاده از وسايل گرمازا خود و خانوادهتان را از خطر مسموميت و يا مرگ توسط گاز مونوكسيد

كربن، اين قاتل خاموش حفظ كنيد.