وطن امروز: سازمان ملی جوانان استان تهران از امضای تفاهمنامهای با سازمان آموزش و پرورش شهر تهران به منظور ارائه آموزش الکترونیکی ازدواج در قالب سامانه ساج به دانشآموزان سالهای آخر دبیرستان خبر داد که بر اساس آن طی فرصت باقیمانده تا تابستان، شرایط ارائه این آموزش مجازی همزمان با اوقات فراغت دانشآموزان فراهم میشود.

بر اساس این گزارش برخی از دانشگاههای کشور نیز خواستار ارائه این آموزشها به دانشجویان خود شدهاند که سازمان ملی جوانان به دنبال امضای تفاهمنامههایی در اینباره برای ارائه آموزش در این دانشگاهها همزمان با آغاز ترم تحصیلی آینده است.

این سازمان با تاکید بر اینکه ساج به دنبال فراگیر کردن آموزش مباحث ازدواج در میان جوانان است، اعلام کرد که در نمایشگاه کتاب امسال، برای نخستینبار محتوای آموزشی ساج در قالب 10 جزوه به صورت مکتوب رونمایی و با استقبال مراجعان از غرفه ساج مواجه شد. برایناساس پیش از این به جز دانشجویان ساج، هیچکس از محتوای آموزشی این سامانه با خبر نبود و مشاهده نقدهای برخی صاحبنظران پیش از انتشار این محتوا باعث تعجب دستاندرکاران این سامانه شده بود.

دوره نخست آموزشی در 23 اسفند ماه گذشته آغاز شده و در این دوره که 6 هفته دیگر به اتمام میرسد، بالغ بر 100 نفر که در نمایشگاه زوج خوشبخت ایرانی ثبتنام کرده بودند از آموزشهای این سامانه بهرهمند شدهاند. سازمان ملی جوانان با اشاره به استقبال گسترده جوانان از این سامانه به ثبتنام عده زیادی برای دوره دوم آموزش در تیر ماه اشاره و اعلام کرده است که 35 درصد ثبتنامکنندگان تاکنون، از دانشجویان و فارغالتحصیلان دورههای تحصیلات تکمیلی بودهاند.

بر اساس این گزارش دوره دوم ساج با حضور یکهزار دانشجو از ابتدای تیر ماه آغاز میشود و از آغاز تابستان، در ابتدای هر ماه یک دوره جدید، با حضور یکهزار ثبت نام کننده، کلید خواهد خورد. امضای تفاهمنامه با دفتر امور جوانان صداوسیما برای ارائه این آموزشها در صدا و سیما یکی دیگر از اقدامات این سازمان است که بر اساس آن محتوای آموزشی ساج در یک قالب متنوع و کارآمد با همکاری شبکه سوم سیما طی تابستان آتی، در دسترس جوانان سراسر کشور قرار گیرد.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]