بر اساس آخرين تحقيقات انجمن سلامت آمريکا، چاقي خود به تنهايي يکي از عوامل مهم ابتلا به بيماريهاي قلبي مي باشد.
بالا بودن وزن خود به تنهايي مي تواند سبب ابتلا به آرتروز، بيماريهاي عصبي،کاهش ميل جنسي و بيماريهاي قلبي و عروقي گردد .
براي داشتن بدني سالم و عاري از چربيهاي اضافي و همچنين رسيدن به انداميمتناسب Novalean™( نُوالين ) ميتواند بهترين انتخاب براي شما باشد .
Novalean™ مکملي است گياهي و صد در صد طبيعي و عاري از اِفِدرا ( Ephedra) که به بهبود سيستم سوخت و ساز بدن ( متابوليسم ) کمک مي کند و بدونتخريب عضلات سبب سوخت چربيهاي اضافي ( چربيهاي قهوه اي ) ميشود .
Novalean™ را ميتوان بهترين تنظيم کننده اشتها و ترکيبي از مرغوبترينگياهان استاندارد شده، آمينو اسيد ها، ويتامينها، مواد معدني و آنتياکسيدانها با خواص دارويي دانست .
Novalean™ علاوه بر سوزاندن چربيهاي قهوه اي مي تواند....كـراتين


كراتين در سالهاي اخير به عنوان مكمل تقويت انرژي ورزشكاران محبوبيت زياديكسب كرده است. برخلاف استروييدهاي بدن ساز، تنها عارضه مصرف كراتين،افزايش وزن است. كراتين يك اسيد آمينه است كه به طور طبيعي در عصلاتاسكلتي بدن وجود دارد. هنگامي كه يك ورزش سنگين و كوتاه مدت انجام ميدهيد(نظير بلند كردن وزنه)، يك واكنش شيميايي خاص اتفاق مي افتد تا انرژي كافيدر اختيار عضلات قرار دهد. كراتين در اين واكنش نقش اساسي دارد. بدنانسان، ميزان زيادي كراتين جهت فعاليتهاي معمول روزانه ذخيره نمي كند. درصورت تمايل به افزايش قدرت عضلاني، تقويت قدرت تحمل و تأخير خستگي در ورزشهاي سنگين بايد از مكمل كارتين استفاده كنيد. با اين حال، اين ماده برايهمه افراد مفيد نيست. به عنوان مثال، كراتين به قدرت تحمل و كارآيي درورزش هاي هوازي نظير دو يا دوچرخ سواري كمك نمي كند. علاوه براين، برخيافراد به دليل عوامل ارثي. پاسخ خوبي به مكمل كراتين
نمي دهند. انواع متعدد مكمل كراتين در بازار وجود دارد. جهت كسب بهتريننتيجه فرآورده اي را استفاده كنيد كه حاوي منوهيدرات كراتين به صورت تركيببا گلوكز (كربوهيدرات) باشد

موارد استفاده

كراتين مي تواند موجب اثرات زير شود:

افزايش دسترسي به انرژي فوري در عضلات

افزايش قدرت عضلاني

افزايش تحمل ورزش سنگين كوتاه مدت

كمك به تأخير خستگي

افزايش توده عضلاني

كاهش تخريب عضلاني در شرايط بعد از عمل جراحي

كمك به بيماران قلبي با افزايش عملكرد قلب و كاهش اسپاسم قلبي و تقويت تحمل ورزش

منابع غذايي

بدن انسان حدود نيمي از كراتين مورد نياز خود را مي سازد. نيم ديگر ازطريق مصرف غذا تآمين مي شود. بهترين منابع غذايي كراتين، گوشت قرمز و ماهياست. اين غذاها حاوي 1 گرم كراتين به ازاي نيم پوند گوشت خام است. بااينحال، به منظور كسب انرژي نمي توان به ميزان كراتين موجود در غذا اكتفانمود، بلكه نياز به مكمل كراتين منوهيدرات نيز وجود دارد.

ساير اشكال

منوهيدرات كراتين به اشكال مختلف وجود دارد. رايجترين نوع آن پودري است كهبا آب يا آب ميوه مخلوط ميشود. سازندگان معتقدند كه فرآورده هاي مايع جديدكراتين منوهيدرات سريع تر جذب خون ميشود و از نوع پودر بهتر است. اين نوعفرآورده از نوع پودري گران تر است. منوهيدرات كراتين به صورت قرص، كپسول،شمش انرژي، جويدني با طعم ميوه، تركيبات نوشيدني و فرآورده هاي ديگر نيزوجود دارد. مصرف منوهيدرات كراتين به صورت تركيب با گلوكز (يك كربوهيدراتساده) بهتر از فرآورده كراتين تنهاست. به همين جهت انواع فرآروده هايتركيبي كراتين- گلوكز در بازار وجود دارد. با پزشك معالج در خصوص فرآوردهمناسب جهت خودتان مشورت كنيد.

نحوه مصرف

به منظور كسب نتيجه بهتر از مصرف فرآورده كراتين لازم است در ابتدا ميزانزياد كراتين به منظور ايجاد ذخيره در عضله مصرف شود. يك فرد 80 كيلوگرميبايد 5 گرم كراتين منوهيدرات 4 بار در روز (جمعاً 20 گرم در روز) به مدتيك هفته مصرف كنيد. بدين ترتيب عضلات شما از كراتين اشباع و اثرات مفيد آنظاهر خواهد شد. معمولاً ميزان نگهدارنده 5-2 گرم در روز جهت جبران ميزانمصرف شده و حفظ سطح اشباع عضلاني كافي است. در صورت افزايش يا كاهش زيادبايد ميزان مصرف را متناسب با آن زياد يا كم كرد

موارد احتياط


عوارض جانبي مهمي در مورد مصرف مكمل كراتين منوهيدرات به منظور افزايشكارآيي ورزشي بروز نمي كند. تنها عارضه آن افزايش وزن است. اين امر بهدليل افزايش آب در داخل و خارج سلولهاي عضلاني است. افزايش وزن 4-3كيلوگرم در در 2-1 هفته اول مصرف مكمل كراتين شايع است.

گزارشهايي در خصوص عوارض جانبي ديگر در هنگام مصرف مكمل كراتين نظيرگرفتگي عضلاني، كشيدگي عضلاني و مشكلات گوارشي، اختلال عملكرد كليوي وآسيب كبدي وجود دارد. برخي مطالعات تاكنون خلاف اين ادعاها را اثبات كردهاست و تحقيقات بيشتر در جريان است. در حال حاضر مكمل كراتين بي خطر به نظرمي رسد

تداخل هاي احتمالي

از غذاها و نوشابه هاي حاوي كافئين اجتناب كنيد چون ممكن است اثرات مثبتمصرف مكمل كراتين را از بين ببرد. توجه داشته باشيد كه كافئين نه تنها در، نوشابه هاي سبك و چاي بلكه در شكلات و برخي فرآورده هاي خنك بدون نسخه ومسكن ها نيز وجود دارد.

جهت اطمينان به برچسب محتويات توجه كنيد