5 نکته ضروری در تغذیه از Art Atwoodقهرمان حرفه ای(IFBB ) جهان.
1-برای به نهایت رساندن فرآیند رشد هر 2 الی 3 ساعت یک وعده غذائی پرکالریداشته باشید.اینکار موجب تعمیر بافتهای عضلات می گردد و از کاتابولیسم وتخریب آنها جلوگیری می کند.

2-پروتئین ها باید 25 تا 40 درصد کالری دریافتی شما را تشکیل دهند.1 تا1.9 گرم پروتئین به ازای هر پوند از وزن بدن(هر پوند برابر با 453 گرم است)

3-مصرف 75 تا 100 گرم کربوهیدرات(گلوکز یا فروکتوز)15 تا 20 دقیقه بعد ازورزش به شدت برای ریکاوری بدن ضرروی است.مخصوصا برای جایگزینی گلیکوژنموجود در عضلات(برای برقراری انرژی برای جلسه بعدی تمرین)

4-مصرف 40 تا 50 گرم پروتئین وی یا سفیده تخم مرغ 30 تا 45 دقیقه بعد ازتمرین موجب تعمیر بافتهای عضلات می گردد.(هر عدد سفیده تخم مرغ 3 گرمپروتئین دارد)

5-آمینو اسیدهای شاخه های موسوم به BCAA(فراوان ترین نوع آمینو اسید که درهنگام ساختن عصلات استفاده می شود)باید 30 دقیقه بعد از تمرین مصرف شود.منبع:سایت رسمی Art Atwood