با بهبود نسبي شرايط اقتصادي شركت هاي آي تي و افزايش بودجه آنها انتظار مي رود ميزان خريد و استفاده از ويندوز 7 مجددا افزايش يابد.

بهگزارش پي سي ورلد، بر اساس گزارش تحقيقاتي تازه موسسه فارستر، همزمان باافزايش بودجه آي تي شركت ها برنامه ريزي براي مهاجرت از سيستم عامل هايقديمي به ويندوز 7 افزايش يافته و انتظار مي رود ظرف 12 تا 18 ماه آيندهبسياري از اين شركت ها ويندوزهاي XP و ويستا را كنار بگذارند و به سمتاستفاده از ويندوز 7 روي بياورند.

برنامه هاي نرم افزاري مناسبويندوز 7، سازگاري با نرم افزارها و سخت افزارهاي مختلف، بهره وري بالا وامكانات مناسب و ... موجب افزايش استقبال از اين سيستم عامل ويندوز شدهاست.

معمولا شركت هاي تجاري چرخه بازسازي نرم افزاري و سخت افزاريخود را از اواسط سال 2010 آغاز مي كنند و بر همين اساس انتظار مي رودميزان خريد نسخه Enterprise ويندوز 7 در هفته هاي آينده افزايش چشمگيرييابد. در حال حاضر ويندوز 7 در 7.4 درصد از شركت هاي تجاري جهان مورداستفاده قرار گرفته و تعداد كاربران ويندوز XP در ميان شركت هاي تجاري با7 درصد كاهش به 74.8 درصد رسيده است.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]