گر از افرادی هستید که همیشه نگران اتصال حافظه های خارجی از طریق USB بهرایانه خود هستید تا ویروس های احتمالی بر روی آن ها به راحتی نفوذ کنند،سایتنرم افزاری دانلود رایگان نرم افزاری را تهیه دیده است که بسیار مناسببرای شما و رایانه های عمومی که به راحتی از طریق یو اس بی در دسترس هستندمحافظت کند.

USB Disk Security یکنرم افزارامنیتی کامل برای جلوگیری از نفوذ ویروس هایحافظه های یو اس بی و بهترینآنتی ویروسبرای یافتن و پاک کردن ویروس ها ازاین حافظه ها می باشد که به شما اطمینان کامل برای اتصال هر حافظه یو اسبی بدون اینکه هیچ خطری کامپیوتر شما را تهدید کند به وجود می آورد. USBDisk Security به عنوان یکآنتی ویروسبرای حافظه هایی مانند حافظه فلش یاکول دیسک بدون نیاز به بروز رسانی برای یافتن ویروس های جدید به کار میرود و با تشخیص آن ها از وجود ویروس شما را مطلع می کند.
ابزارنرم افزارUSB Disk Security
USBShield: دیده باننرم افزارکه بلادرنگ از هر حمله احتمالی از طریق درایوهای USB محافظت می کند و هر حمله ای را مسدود کرده و برای این کار ازتکنولوژی جدیدی بهره می گیرد.
USBScan: اسکن کننده درایو USB با تحلیل و بررسی، هر ویروس مخفیانه را تشخیص می دهد.
روش های اکتشافی USB Disk Security

نرم افزار با بررسی دیسک و افزایش حجم بدون دلیل یا کند شدن سرعت توسطبرنامه های بیهوده و جلوگیری از فایل های مشکوک و غیر امن یک حفاظ کامل وبدون نقص به شمار می آید.

MemoryShield: این قسمت با تحلیل عملکرد و رفتار ویروس ها از تجربهآنتیویروسهای خبره بهره گرفته و هر ویروسی را تشخیص می دهد. همچنین با دیدهبانی کردن حافظه و برنامه های اجرا شده از طریق آن به صورت بلادرنگ ازاجرای برنامه های بدخواه جلوگیری می کند.
Quarantine: تمام اشیاء نا امن که شما پاک کرده اید قرنطینه می شوند و نمیتوانند هیچ آسیبی به کامپیوتر شما وارد کنند. در این قسمتنرم افزارهایآسیب زننده به صورت رمز شده ذخیره شده و قادر به اجرا نیستند بنابر اینهیچ آسیبی نمی توانند برسانند.
RepairSystem: بیشتر اوقاتنرم افزارهای بدخواه در رجیستری تغییراتی ایجادکرده و در مسیر موقت اینترنت لانه می گزینند. در این هنگان ابزار تعمیر میتوانند تغییرات ایجاد شده توسط ایننرم افزارها را بازگرداند و فایل هایبیهوده ایجاد شده را پاک کند.
Autostart: اغلبنرم افزارهای بدخواه خود را به صورت اتوماتیک در استارت آپرجیستری برای شروع هنگام بالا آمدن ویندوز اضافه می کنند. این قسمت بانشان دادننرم افزارهایی که به صورت خودکار اجرا می شوند به شما اجازه غیرفعال کردن نرم افزارهای بدخواه را می دهد.
USBTools: این قسمت قادر است به صورت امن درایو USB شما را حذف کند و ارسالنرم افزارهای آسیب زننده را به کامپیوتر قطع کند.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

پسورد: [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

منبع: p30day.com