[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

رباتانسان نمای ایرانی با عنوان "مازندران یک" ساخته دانشجویان گروه رباتیکدانشگاه مازندران با حضور مسئولان استانی و دانشگاهی در دانشکده علوم پایهدانشگاه مازندران رونمایی شد.
مازند یک تنها با استفاده از میکروکنترلر AVR و ترکیبی از موتورهای سروو ، پله ای و DC ساخته شده است.
مازند یک دارای 173 سانتی متر قد و 27 کیلوگرم وزن است.
جهتیابی خودکار ، حرکت به چهار جهت مختلف ، حرکت دستها به صورت مجزا بااستفاده از چهار مفصل در دو نقطه، راه رفتن و قدم زدن بدون استفاده ازمفاصل زانو ، سخنگویی و پاسخگویی اتوماتیک ، شناسایی انسان و احوالپرسی بافرد مقابل ، پذیرایی در مراسم ، کنترل و اداره مجالس از قابلیت های رباتمذکور است.

منبع : [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]