ديشب در كانادا نور عجيب و واقعا زيبايي در كانادا ديده شد.دقيقا شبيه نور عجيب نروژ.

راجع به نروژ اين دروغ را به مردم تحويل دادند كه آزمايش موشكي روسيه بوده ولي دليلي براي اين نور ندارند .
ويديو اين خبر هم گذاشتم كه واقعا زيباست. اين نور از فضا وارد آسمان ميشود و حالت مارپيچ پيدا ميكند و به طور زيبايي محو ميشود.
4 دوربين براي فيلم گرفتن از شهاب سنگ ها كار ميكرده اند كه اين نور عجيبرا مردم و مسئولين اين دوربين ميبينند.به علت كيفيت بالاي اين ويديو بهسايت يوتيوب فرستاده ميشه تا شكي در دروغ بودن ماجرا نباشه.
اين دوربينها براي سايت http://www.theweatherspace.com/ هستند كه براي اطلاعات بيشتر به اين سايت مراجعه كنيد.


ويديو از يوتيوب هست.