درسال 1960 شرکت Panasonic اولین تلویزیون رنگی خودش را به بازار معرفی کرد.این تلویزیون هم مانند اغلب محصولات این شرکت با برند National به بازارمعرفی شد.

این تلویزیون جدید که با مدل 10 K21- روانه بازار شدهبود، نمایشگری با اندازه بزرگ 21 اینچ داشت و قابلیت نمایش سه رنگ اصلی ومختلف را به کاربرانش میداد.

سال 1962 هم زمانی بود که دستگاهفکس این شرکت برای کاربری اداری به بازار معرفی شد. این محصول که اولیندستگاه فاکس شرکت Panasonic به حساب میآمد، از سری محصولات SD/LD بود کهSD به معنای نوع کاغذی و LD به معنای دریافتکننده بود.

در سال1966 هم اولین دستگاه مایکروویو این شرکت روانه بازار شد. این دستگاهطراحی عمودی شکل و بزرگ داشت و مصرف برقی بالا و برابر 700 وات داشت. اینمحصول ابتدا مورد توجه مدیران رستورانها و مراکز خدماتی قرار گرفت و مدتیبعد جایگاه خوبی هم در بازار مصرفکنندگان پیدا کرد.


منبع :asriran .ir