میتسوبیشی بزرگترین آسانسور جهان را با ظرفیت 80 نفر مورد بهره برداری قرار داد.
بهعنوان کارمند شرکتی بزرگ در طبقه سی ام، با رفت و آمدهای مکرر و خستگیناشی از منتظر ماندن، پشت یا درون آسانسور را تجربه کرده و روبرو شده اید؟اما چاره چیست؟ بنابر آمار انتظار برای آسانسور استرس زا است و رویراندمان کاری کارمندان تاثیر منفی می گذارد. بهر حال علی رغم این همهمشکلات مهندسان بیکار ننشسته و برای سهل الوصول شدن رفت و آمدها چارهجوییهای متعددی اندیشیده اند. در اخرین نمونه از این دست ساخت آسانسوری باظرفیت 80 نفر توسط شرکت میتسوبیشی الکتریک است که خبر خوشی برای ژاپنیهایکارمند و همیشه منتظر در صفهای طولانی آسانسور است.
بهگزارش «خبر آنلاین» به نقل از سایت میتسوبیشی، این شرکت توانسته اولینآسانسورهای پر ظرفیت خود را در دفتر مرکزی خود در اوزاکا مورد بهره برداریقرار دهد. این آسانسور توانایی جا بجایی 80 نفر را در یک بالا رفتن دارد.ساختمان یومیدا هانکیو 5 آسانسور از این نوع را در ساختمان شیک خود نصبکرده است. از نظر متراژ این آسانسور به طول 11.2 و عرض 9.2 فوت و بهارتفاع 8.5 فوت ساخته شده است که در واقع 3.4 متر پهنا ، 2.8 متر درازا و2.6 متر ارتفاع دارد. 80 نفر و یا 11500 پوند (5250 کیلوگرم) را حمل و نقلمی کند. 5 عدد از این آسانسورها در یک جابجایی قابلیت حمل 400 نفر را پیدامی کنند که این ایده آل کارمندان در صبح یک روز کاری سنگین است.
البتهاگر نگاه منفی به قضیه داشته و تصور کنید که با 79 نفر دیگر (که بعضی ازانها واسابی هم خورده باشند-نوعی سس تند و بد بو- )در آسانسور باید باشیدخیلی خوشآیند نخواهد بود. تصور کنید که اتومبیل پنجره داشته و با دیدنمناظر مختلف احساس تنگی و خفگی نمی کنید اما آسانسور 80 نفره علی رغمطراحی خوب باز چندان جذاب به نظر نمی رسد. در ساختمان مذکور از طبقه 15 تاچهل و یکم اداری بوده و طبقات پایین هم جنبه انبار و پارکینگ را دارد

asriran.ir