يك متخصص تغذيه گفت: كمبود ويتامين C، منيزيم، كلسيم و پتاسيم موجب بروزافسردگي ميشود و مصرف ميوه و سبزي از بروز افسردگي پيشگيري ميكند.

محمد جواد حسين زاده افزود: كمبود ويتامين C، منيزيم، كلسيم، روي، آهن، منگنز و پتاسيم موجب افسردگي ميشود.
وي گفت: استرس، بارداري و شيردهي و مصرف آسپرين موجب كمبود اين ويتامين C ميشود.

اينمتخصص تغذيه افزود: افسردگي نقش مهمي در تغيير اشتهاي افراد دارد. برخي ازافراد افسرده دچار اضافه وزن ميشود و در برخي از افراد ديگر موجب كاهشوزن ميشود.
حسين زاده گفت: مصرف غذاهاي متعادل و متنوع به همراه ورزش كردن، در تسريع بهبودي بيماري افسردگي نقش اساسي دارند.

ويافزود: سروتونين يك ماده شيميايي در مغز است كه بر حالت رواني و وضعيت فرداثر ميگذارد. خوشحالي افراد موجب فعال شدن سروتونين در مغز ميشود و بههمين خاطر افراد افسرده مغز آنها سروتونين كمي دارد. مصرف كربوهيدراتهانيز موجب افزايش سروتونين در مغز ميشود.

اين متخصص تغذيه اضافهكرد: مصرف چربيهاي غير اشباع (مانند امگا ۳ موجود در ماهيها) در رابطهبا سلامت روح و روان و جلوگيري از افسردگي بسيار مهم است.

حسين زاده گفت: مصرف امگا ۳ به بهبود افسردگي كمك ميكند و بهترين منبع امگا ۳ در كپسولهاي روغن ماهي وجود دارد.

ويافزود: خواب كافي و راحت براي افزايش سلامت بسيار مهم است و كافئين ازمواد غذايي بيخواب كننده است و بايد توجهخ داشت كه بيخوابي موجب بروزافسردگي و عصبانيت ميشود.