تحقیقات جدید نشان میدهد ما با احتمال بیشتری تلفن افراد غریبه را نسبت به افرادی که دوستشان داریم جواب میدهیم.

مطالعات جدید در کشور انگلستان نشان میدهد نه دهم ما گاهی اوقات تلفن افرادی را که دوست داریم جواب نمیدهیم و بعد در مورد علت این کار دروغ میگوییم.

در کمال تعجب، دانشمندان دانشگاه سالفورد متوجه شدند دوستان نزدیک بیش از دیگران در هنگام برقراری تماس تلفنی نادیده گرفته میشوند و پاسخی از طرف مقابل خود دریافت نمیکنند. این درحالی است که تلفنهایی که از محل کار یا بانک زده میشود معمولا بدون پاسخ نمیماند.

تحقیقات نشان میدهد معمولا بسیاری از ما در علت جواب ندادن تلفن دروغ میگوییم و جملاتی مانند "صدای زنگ را نشنیدم" ، " داشتم رانندگی میکردم" یا مانند آن را میگوییم.

تحقیقات جدید نشان میدهد تلفن دوستان نزدیک و مورد علاقه بیش از دیگران بدون پاسخ میماند ، چرا که پاسخ تلفنهای آنها معمولا طولانیتر از حد معمول است.

دکتر اشلی وینبرگ روانشناس و استاد دانشگاه در این باره گفت: کاملا طبیعی است که ما بعد از پاسخ ندادن تلفن دیگران به آنها دروغ بگوییم ،چرا که ما یک قرارداد نانوشته با دوستان و افراد نزدیک خود بسته ایم که به تماس آنها پاسخ دهیم.

به بیان دیگر فرد تماس گیرنده همیشه انتظار دارد که به تلفنش پاسخ داده شود و اگر ما این کار را انجام ندهیم به نوعی این قرارداد نانوشته را رعایت نکرده ایم. به همین دلیل بعد از این کار معمولا همه ما رو به دروغ میآوریم.

تکنولوژیهای مدرن امروزی، مانند موبایلها ما را همیشه در دسترس قرار داده است. البته این موضوع دارای فواید و ضررهایی است و گاهی اوقات ما ترجیح میدهیم به راحتی با پاسخ ندادن تماس دیگران خود را از تعهد به دیگران رها کنیم.

از جمله بهانههایی که ما بعد از پاسخ ندادن به تلفن دیگران میآوریم میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

صدای زنگ را نشنیدم

در حال رانندگی بودم

نتوانستن تلفنم را پیدا کنم

داخل جلسه بودم

دکمه را اشتباه فشار دادم

حمام بودم

شماره را نشناختم

حوصله حرف زدن نداشتم

ممکن بود دیگران حرفهایم را بشنوند.تلگراف، ۱۹ می