عجيب ترين ماهي دنيا كه دست و پا دارد


اكسولوتل ( [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]) مخلوق كوچك و ناشناخته كه محبوبيت زيادي بعنوان يك حيوان خانگي دارد.اين حيوان به “ماهي راه رونده مكزيكي” مشهور است، اكسولوتل همانند قورباغهو وزغ واقعن دوزيست است. معمولن توليد مثل دوزيستان با توليد تخم و تبديلتخم به لارو و بعد بالغ شدن همراه است درحالي كه اكسولوتل در تمامي عمرشلارو باقي ميماند و اگر رشد كند بالغ نميشود. اكسولوتل خويشاوندي نزديكيبا سمندر مكزيكي دارد، سمندر در جزيره زندگي مي كند اما اكسولوتل كاملنوابسته به آب مي باشد. هردو آنها داراي شش مي باشند اما تنفس اصلي آنهابيشتر از آبشش است كه در طول بدن و در ميان پوستشان قرار دارد.
.
.
اكسولوتلفقط هر دو يا سه روز يكبار نياز به غذا دارد. غذاي آنها تشكيل شده از بچهقورباغه (لارو قورباغه)، حشره نرم، كرم و ماهيان كوچك همچنين گوشت خام چرخكرده را نيز ميتوانند بخورند. آكواريومي كه شامل اكسولوتل باشد بايد حداقل15 تا 20 سانتيمتر عمق و بين 14 تا 20 درجه سانتيگراد دما داشته باشد. هيچماهي ديگري نبايد در آكواريوم باشد چون ازطرف اكسولوتل مورد حمله قرارگرفته، خورده يا زخمي مي شود، همچنين اگر تعداد زيادي اكسولوتل در تانكباشد حتما با هم درگير مي شوند. اگر شما يك اكسولوتل داريد كه پايش را ازدست داده است نگران نباشيد چون دوباره پايش رشد مي كند!
.
.
اكسولوتلدر ترميم اعضاء بدنش در بين مخلوقات معروف است، آنها ميتوانند قسمتهايآسيب ديده بدنشان را احيا كنند يا در صورت قطع شدن آن اعضاء دوباره آنرااضافه كنند. دم، پوست و هر عضو عمده بدنشان مثل قلب، جكر و كليه قابلترميم يا اضافه شدن است. اكسولوتل بيشتر طوسي و قهوه اي است ولي به رنگهايطلايي آلبينو (طلايي شفاف) ، سفيد شفاف، سياه شفاف و خالدار نيز يافت ميشود. اكسولوتل ميتواند بين 20 تا 40 سانتيمتر رشد كرده همچنين بين 10 تا15 سال عمر كند.
.