متاسفانه برخی چهره های مشهور که بیشتر در قشرهنرپیشه ها و ورزشکاران دیده می شوند، علیرغم اطلاع از احتمال توزیع فیلمو عکس خصوصی خود هیچ تلاشی برای جلوگیری از این موضوع ندارند.جهان: درکنار ضعف قانونی برخورد با سود جویانی که از طریق انتشار فیلم و عکس
خصوصی مردم با بی آبرو نمودن آنها به ثروتهای هنگفت دست می یابند، شاید خلا برخورد فرهنگی نیز کاملا به چشم بخورد.

پساز آنکه چندی پیش کلیپی حاوی تصاویر غیر متعارف منتسب به هنرپیشه زن مشهورسینما از طریق اینترنت و برخی افراد فرصت طلب در حال انتشار بود،متاسفانهمشاهده شده است که این تصاویر از طریق گوشی های موبایل نیز در حال گسترش وانتشار است!

چندی پیش رئیس پلیس تهران با اشاره به گستردگیابزارهای ارتباطی، با طرح این سوال از مردم که چه اصراری وجود دارد که ازخصوصی ترین لحظات زندگی خود عکسبرداری یا فیلمبرداری نمایند، به جلوگیریخود اشخاص از انتشار عکسها و فیلمهای خصوصی اشاره نمود. اما این تماممساله نیست.

متاسفانه برخی چهره های مشهور که بیشتر در قشرهنرپیشه ها و ورزشکاران دیده می شوند، علیرغم اطلاع از احتمال توزیع فیلمو عکس خصوصی خود هیچ تلاشی برای جلوگیری از این موضوع ندارند.

بایدقبول کرد که در دنیای امروز و به جهت افول ارزشهای اخلاقی و نیز استفادهناصحیح از تکنولوژی روز، بسیاری از محدودیتها باید توسط خود اشخاص لحاظشود.

در همین زمینه متاسفانه در روزهای گذشته بار دیگر شاهد توزیعگسترده کلیپی حاوی صحنههای حضور نامتعارف یکی از هنرپیشه های زن سینمابودیم.

این تصاویر که متاسفانه بطور گسترده از طریق بلوتوث در حال انتشار است،برای چندمین بار در طی ماههای گذشته اتفاق افتاده است.

هرچند این هنرپیشه مشهور سینما تصاویر منتسب به خود را جعلی و فقط در حد یکشباهت ظاهری دانسته است،اما باید به این نکته تاکید داشت که نظر به کمینسودجویان برای ورود به زندگی خصوصی این افراد،دقت بیشتر این افراد برایحضور متعارف در محافل گوناگون ضروری بنظر می رسد.

اما از سوی دیگردست به دست شدن چنین تصاویری از سوی برخی افراد فرصت طلب، حرکتی ناپسند میباشد که بنظر می رسد،برای جلوگیری از گسترش چنین اقداماتی، نیاز بههوشیاری بیشتری از سوی مردم می باشد.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]