پس از اعتراف پدر اینترنت درباره اضافی بودنممیزهای به کار گرفته شده در آدرس http لیستی از برترین اشتباهاتی که تاکنون در زمینه اینترنت توسط شرکتها و افراد مختلف رخ داده ارائه شده است.
باتوجه به اعتراف سر “تیم برنرز لی” درباره اشتباهش در طراحی آدرس اینترنت واستفاده نادرست از دو نشان ممیز در ابتدای آدرس، نشریه تایمز به گذشتهنگاهی انداخته و برخی دیگر از اشتباهات مشابهی که در رابطه با اینترنت رخداده است را از لابلای تاریخچه اینترنت بیرون کشیده است.


ممیزهای بی مصرف:
سرتیم برنرز لی دانشمند انگلیسی علوم رایانه ای که با ابداع WWW در سال ۱۹۸۹به شهرت جهانی دست یافت به طور کلی انسانی موفق به نظر رسیده و کمتر درکارهایش ایرادی پیدا می شود اما وی به تازگی اعتراف کرده است که تصمیم ویبرای استفاده از دو ممیز آزار دهنده پس از http در آدرسهای اینترنتیتصمیمی اشتباه بوده و اگر فرصتی برای تغییر یکی از بخشهای این ابداع جهانیاش داشته باشد این دو ممیز غیر لازم و اضافه را از آدرسهای اینترنتی حذفخواهد کرد.

قسمت چهارم به جای قسمت اول:
شرکت اپل در حدود دوسال پیش قسمت اول یک سریال ویدئویی را برای فروش بر روی فروشگاه آی تیونزخود قرار داد اما در نهایت مشخص شد این فایل در واقع قسمت چهارم از سریالاست و به دلیل بروز اشتباه در شماره تولید اپیزود و شماره پخش به اشتباهبر روی اینترنت قرار گرفته است. این شرکت پس از ۲۴ ساعت فایل را از رویفروشگاه اینترنتی خود برداشته و برای جبران دو دلار به کاربرانی که بهاشتباه این فایل را از شبکه برداشته بودند پرداخت کرد.


گوگل اسپم می شود:
سیستممبارزه با نامه های ناشناس یا اسپم شرکت گوگل بدون شک یکی از بهترینهااست. با این حال چند سال پیش این سیستم به صورت تصادفی وبلاگ جستجوی گوگلرا به عنوان اسپم شناسایی کرد و تیم به روز رسانی این وبلاگ به پیامهایهشداری که اعلام می کرد “در صورتی که اعلام نکنید اسپم نیستید این وبلاگحذف خواهد شد” توجهی نکردند. زمانی که وبلاگ به صورت خودکار حذف شد کاربردیگری با نام دامنه مشابه بر روی شبکه قرار گرفت. تیم به روز رسانی اینوبلاگ در ابتدا گمان بردند قربانی هکرها شده اند اما سپس به اشتباه خود پیبرده و نام دامنه را بازگردانده و تمامی اشتباه خود را بر روی وبلاگ گوگلشرح دادند.

هرگز از اسمت به عنوان رمز ورود استفاده نکن:
انتخابرمز ورودی محکم و غیر قابل نفوذ از مشکلات بسیاری از کاربران اینترنتی بهحساب می آید. با این حال می توان گفت تقریبا تمامی کاربران در طول زندگیخود از رمزهای ساده و قابل پیش بینی مانند “۱۲۳۴″ استفاده کرده اند. دوسال پیش یکی از کارمندان دولتی ایالت نوادا با انتخاب رمز ورود نامناسبدچار مشکل بزرگی شد. به آدرس اینترنتی این فرد نامه ای ارسال شده بود کهآموزش قدم به قدم ارسال نامه های هفتگی فرماندار به خارج از محیط کار بود.این نامه با نام کاربری “فرماندار” و با رمز ورود “kennyc” نام فرماندارسابق نوادا عنوان شده بود.

نتیجه جنگ با یو تیوب:
شرکت قدرتمندرسانه ای Viacom برای سالها مجادلات فراوانی بر سر تخلف از کپی رایت باسایت یو تیوب داشت که در نهایت این مجادلات را در حالتی به پایان رساند کهدر میان دیگر شرکتهای رسانه ای به شرکتی متخلف از قوانین کپی رایت شهرتپیدا کرد. این شرکت دریافت از فایلی استفاده کرده است که اجازه پخش نداشتهو به همین دلیل مورد خشم شرکتهای دیگر قرار گرفت و در نهایت تلاشهایش برایمحکوم کردن یو تیوب به نتیجه ای معکوس دست یافت.

انتشار تمامی جستجوهای اینترنتی:
درسال ۲۰۰۶ شرکت AOL به صورت داوطلبانه اطلاعات جستجوی ۶۵۰ هزار نفر ازکاربران خود طی دوره ای سه ماه که در حدود ۲۰ میلیون جستجوی اینترنتی راتشکیل می داد را منتشر کرد. همچنین نام کاربری AOL به نامهای کاربریاتفاقی تغییر پیدا کرد تا افراد بتوانند نتایج جستجوهای انجام گرفته توسطهر یک از کاربران را به همراه مشخصات شناسایی آنها بیابند. واضح است کهجامعه آنلاین از این حرکت AOL به شدت عصبانی شد و این شرکت نیز به سرعت وبا ابراز تاسف تمامی اطلاعات منتشر شده را از شبکه برداشت.

تولد اولین ویروس:
درتاریخ دوم نوامبر ۱۹۸۸ رابرت موریس فارق التحصیل علوم رایانه ای دانشگاهکرنل برنامه ای تجربی نوشت و آن را به اینترنت وارد کرد که در نهایت بهاولین کرم یا ویروس اینترنتی تبدیل شد. با وجود اینکه هدف این دانشجو بههیچ وجه خرابکاری نبوده و تنها قصد داشته تا میزان وسعت اینترنت را بسنجد،این کرم به وظیفه خود عمل کرده و در حدود ۶۰۰ هزار رایانه را غیر قابلاستفاده کرد. موریس به اتهام تقلب و تخلف در اینترنت به سه سال کارآموزیاجباری، ۴۰۰ ساعت خدمات اجتماعی و پرداخت ۱۰ هزار دلار خسارت شد، وی اکنوندر موسسه ام آی تی مشغول به کار است.

جهان در تاریکی آنلاین:
دراوایل سال جاری در حدود یک میلیون سایت اینترنتی سوئدی با دامین کشور سوئد(.se) در حین انجام سرویسهای معمولی دامنه دچار اختلال شده و به مدت یکساعت از کار افتادند. این اختلال به دلیل اشتباه در نوشتن قسمتی از بهروزرسانی دامنه رخ داد و در حدود ده ها میلیون سایت در سرتاسر جهان را ازکار انداخت، در واقع این اختلال کوچک می توانست جهان را با بحرانی بزرگمواجه کند.