این حفره ها بیشتر حاصل تلاش انسانهاست.احتمالا باید جالب باشد.

چوکی کاماتا در شیلی - ۸۵۰ متر عمق:

اینحفره یک معدن روباز فلز مس می باشد که در واقع بیشترین استخراج مس ازاینجا صورت می گیرد ولی در عین حال بزرگترین معدن مس دنیا نیست.
اوداچنایا در یاکوتیای روسیه - ۶۰۰ متر عمق:
اینگودال یک معدن الماس است که در جمهوری یاکوتیای روسیه قرار دارد. این معدندر سال ۱۹۹۵ کشف شد و صاحبان این معدن قصد توقف استحصال از این معدن را درسال ۲۰۱۰ دارند.
گودال طبیعی در گوآتمالا - عمق ۹۱ متر:
اینگودال در پی بارش شدید باران و رانش زمین در گوآتمالا بوجود آمد کهمتاسفانه ۱۲ خانه به زیر زمین رفت، ۲ نفر کشته و هزاران نفر بی خانمانشدند.
معدن دیاویک در کانادا - (پهنا = باند فرودگاه):
اینحفره که یک معدن بزرگ المس است، در سال ۲۰۰۳ شروع به استحصال کرده و در هرسال تقریبا ۱۶۰۰ کیلوگرم الماس ار آن استخراج می گردد. بزرگی این حفرهچنان است که برای فرود یک هواپیمای بویینگ ۷۳۷ فضا دارد.
معدن میرنی در سیبری - عمق ۵۲۵ متر:
اینحفره نیز یک معدن الماس می باشد که قطر آن حدود ۱۲۰۰ متر است. این معدناولین و یکی از بزرگترین معادن الماس در شمال کره زمین می باشد. هم اکنوناین معدن تخلیه شده است. جالب اینجاست که مدت زمان رسیدن به نقطه پایینیآن توسط اتومبیلهای معدن، ۲ ساعت بوده است.
حفره بزرگ آبی در بلیز - عمق ۱۲۲ متر:
اینحفره در واقع گودال طبیعی بزرگی است که حدود ۳۰۴ متر عرض دارد. این حفرهتشکیل شده از سنگ آهک است که در اواخر عصر یخبندان بوجود آمده.
دره بینگهام در ایالت یوتا در آمریکا - عمق ۱۲۰۰ متر:
این گودال بزرگ یک معدن مس است که دارای ۴ کیلومتر عرض است. این بزرگترین کاوش انجام شده تاکنون به دست بشر است.
حفره سد مونتی سلو در کالیفرنیا:
اینحفره در جلو سد مونتی سلو در ناپای کالیفرنیا قرار دارد. حرکت بزرگ چرخشیآن باعث خروج ۱۴۷۵۲ مترمکعب آب در هرثانیه از آن می شود.

معدن الماس کیمبرلی در آفریقای جنوبی:
اینگودال نیز بعنوان بزرگترین حفره بشرساز! شناخته می شود. از سال ۱۸۶۶ تا۱۹۱۴، حدود ۵۰۰۰۰ حفار معدن قریب به ۲۷۲۲ کیلوگرم الماس از این معدناستخراج کردند. جالب اینجاست که فقط با بیل و کلنگ و ابزاری نظیر اینهااین مقدار را خارج کرده اند! (میراث زمین نیز نامیده می شود)دهانه گازی دروازه در ترکمنستان:
اینحفره یک دهانه بزرگ آتشفشان گازی است که در سال ۱۹۷۱ کشف شد. این حفرههمیشه در حال سوختن گارهای سمی خروجی است که همین امر موجب عدم نفوذ اینگازها به جو می گردد و سوختن ان تا زمانی که گاز کاملا تمام شود ادامهخواهد داشت.