[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

دانشمندمسلمان کردتبار ، ابو العز بن اسماعیل بن الرزاز الجزری در سال 515 میلادیدر شهر الجزری واقع در شمال عراق امروزی پا به این جهان گذاشت . او در شهردیاربکر واقع در ترکیه امروزی مشغول به تحصیل و فرا گیری علم شد و تا آخرعمر در دیاربکر زندگی کرد و در سال 585 میلادی درگذشت . لازم به ذکر استدر آن دوره الجزری و دیاربکر جزئی از سرزمین ایران بود .

الجزرینخستین ربات قابل برنامهریزی انسان نما را در اواخر عمرش ساخت . به اینعلت او به عنوان پدر علم مهندسی رباتیک جهان شناخته می شود . اختراع او ،یک قایق آبی بود که در آن چهار نوازنده ی مصنوعی موسیقی برای مراسم وبرنامههای جشن سلطنتی، آهنگ مینواختند و حاضران را سرگرم میکردند ،سازها به صورت هیدرولیک و با کمک آب برنامه ریزی می شود . او در سال 585هجری شمسی کتابی با نام " دانستنی هایی در رابطه با مکانیزم های هوشمند "نوشت . این ربات انسان نما و چند مکانیزم موتوری انتقال آب و چند ساعت اززیبا ترین طرحهای او در این کتاب می باشد.