نمایش نتایج: از شماره 1 تا 6 , از مجموع 6

موضوع: قوانین فوتبال ساحلی

 1. #1
  کاربرسایت Blue girl آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۹-۰۲-۲۷
  نوشته ها
  7
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 0 در 0 پست

  قوانین فوتبال ساحلی

  قانون اول:زمین مسابقه  ۱-زمین مسابقه
  قانون اول) زمین مسابقه
  سطح زمین مسابقه
  سطح زمین مسابقه باید همواره و مسطح بوده و از شن بدون سنگ و صدف و هر کونه شی ای که موجب جراهات بازیکنان گردد باشد.
  برای مسابقات بین المللی ماسه ها بایددانه ریز بوده وحداقل40سانتی متر عمق داشته باشند.
  ماسه ها هم چنین باید خوب الک شده باشند تا مورد قبول واقع شوند وسنگهاو دانه های زبرو قطعات خطرزا باید جدا شوند.
  ماسه ها خیلی هم نباید ریز شوند که باعث گرد و خاک شده و به پوست بچسبد.
  اندازها:
  زمین مسابقه باید به شکل مربه مستطیل بوده و طول زمین باید بیشتر از عرض آن باشد.
  طول 35 تا 37 متر
  عرض 26 تا 28 متر
  علامتگذاری زمین مسابقه – زمین مسابقه با خطوط مشخص می شوند . این خطوط مرز محوطه ها را مشخص می کند.
  دوخط طولی بلندتر را تاچ لاین و دو خطوط کوتاهتر را خطوط انتهایی می نامند.عرض تمام خطوط باید 10 سانتی متر بوده و از جنس مقاوم به رنگ آبی باشد کهاز رنگ ماسه ها متمایز باشد. این خطوط در گوشه های زمین توسط رابط هایی بهزمین محکم می شوند و در درون دروازه توسط حلقه های پلاستیکی به تیرهایدروازه وصل می شوند.
  زمین مسابقه توسط یک خط فرضی بدو نیمه مساوی تقسیم می شوند که خط میانی توسط دو پرچم قرمز مشخص شده است.
  مرکز این خط فرضی جایی است که مسابقه از آنجا شروع می شود.
  محوطه پنالتی
  محوطهها با یک خط فرضی به موازات خط انتهایی زمین و بفاصله 9 متر از خط امتهاییکه با دو پرچم زرد مشخص شده است. یک نقطه فرضی در روی خط محوطه جریمه کهفاصله پرچم ها از دو تیر عمودی به یک اندازه باشد نقطه پنالتی نامیده میشود. میله تیرهای پرچم ها نباید کوتاهتر از یک و نیم متر باشد و سر پرچمها هم نباید تیز باشد و این پرچم ها در اطراف زمین نصب می شوند. جنس اینمیله ها باید از جنس پلاستیک نشکن و قابل انعطاف و ضد آب باشند.
  چهارپرچم زرد محوطه پنالتی را در هر گوشه از زمین مشخص می کند یک پرچم قرمز درچهار گوشه زمین قراگیرد و دو پرچم قرمز خط فرضی نیمه زمین را مشخص می کنندتمام پرچم ها غیر از آنهاییکه در گوشه قرار دارند در فاصله یک متری خطوططولی و بیرون زمین بازی قرار می گیرند.
  محل تعویض بازیکنان
  نیمکتذخیره ها در پشت خط طولی و جنب محوطه آزاد وقت نگهدار قرار گرفته است .محل تعویض بازیکنان که مجازند از این منطقه وارد و خارج شوند بطول 5 متراز تقاطع خط طولی و خط میانی بین نیمکت ذخیره ها قرا دارد. مابین اینمنطقه و محل وقت نگهدار باید خالی بماند.
  دروازه ها
  دروازهها باید در مرکز خطوط انتهایی قرار داشته باشند که شامل دو تیر عمودی بیکفاصله از محل کرنرها و یک تیر افقی می شوند. دروازه ها باید به رنگ زردرنگ آمیزی شوند. فاصله داخلی دو تیر عمودی از یکدیگر 50/5 متر( پنج متر وپنجاه سانی نتر ) و فاصله پائین تر افقی از زمین 20/2 ( دو متر و بیستسانتی متر) می باشد.
  قطر تیرهای عمودی و افقی باید یکسان باشد و حداکثر به قطر 20 سانت باشد.
  تورهایدروازه می تواند از جنس کنف نایلون و چتائی باشند که به پشت تیرهای عمودیو افقی متصل می شوند . قسمت پائین تیرهای عمودی جهت رعایت امور ایمنی بایدبه صفحاتی زیر ماسه ها مهار شوند. دروازهها می توانند متحرک باشند ولی درجریان بازی باید به زمین محکم شوند.
  ایمنی
  یک منطقه ایمنی به عرض یک تا دو متر پیرامون زمین مسابقه قرار می گیرد.


  قانون دوم:توپ  جنس و اندازه توپ
  توپ باید کروی باشد و رویه توپ از چرم یا مواد تأئید شده و ضد ابا باشد.
  محیط توپ نباید کمتر از 68 سانتی متر و بیشتر از 70 سانتی متر باشد ( سایز5) وزن توپ نباید کمتر از 400 گرم و بیشتر از 440 گرم در شروع بازی باشد.
  فشار باد توپ باید بین 375/0 تا8/0 اتمسفر در سطح دریا باشد.
  تعویض توپ اگر توپ در جریان مسابقه ترکید یا کم باد شد:
  1- بازی متوقف مس شود.
  2- بازی طبق قانون 8 با توپ جدید مجددا شروع گردد.
  اگر توپ وقتی در جریان بازی نیست ترکید یا کم باد شد طبق قانون مجددا با توپ جدید آغاز می گردد.
  برای مسابقات بین المللی مسابقه باید با حداقل 12 توپ آغاز گردد.
  یک توپ در بازی و بقیه توپها در اختیار 4 پسری که در چهار گوشه پیرامون زمین مستقرند قرار می کیرد.
  توپوقتی از منطقه پیرامون زمین مسابقه بیرون رفت تعویض می گردد . نزدیکترینپسری که صاحب توپ است آن را در اختیار بازیکن زننده ضربه قرار میدهد.
  تصمیمات
  1- توپهایی که برای مسابقات استفاده می شوند باید تأئید شده فیفا باشند .
  2-در مسابقات فقط توپهایی می توانند مورد استفاده قرا گیرند که در قانون دوممقرر شده است. در مسابقات رسمی که زیر نظر فیفا یا کنفدراسیونها انجام میگیرد باید از توپهایی با مشخصات زیر استفاده شود.
  1- تأئید شده توسط فیفا
  2- بازرسی شده توسط فیفا
  3- توپ استاندارد در مسابقات بین المللی
  این مشخصات در توپها نشانه آزمایش رسمی توسط سازمانهائی است که توسط فیفا انتخاب شده اند.
  فدراسیونهای ملی می توانند از این نوع توپها برای مسابقات داخلی استفاده نمایند.


  قانون سوم:تعداد بازیکنان


  تعدادبازیکنان در یک مسابقه با شرکت دو تیم نباید بیش از 5 بازیکن باشد برگزارمی گردد که یکی از این بازیکنان باید دروازه بان باشد.
  بر طبق مقررات مسابقات حداکثر 5 بازیکن هم بعنوان بازیکن ذخیره می توانند به عنوان جانشین وارد بازی شوند.
  شیوه تعویض بازیکنان
  استفاده از بازیکنان ذخیره در هر مسابقه ای که تحت نظر فیفا یا کنفدراسیون برگز ار می شود مجاز است.
  حداکثرتعداد بازیکنان 5 نفر می باشد. تعداد تعویض ها در طول مسابقه نامحدود است. بازیکن تعویضی بعدامی تواند به عنوان جانشین بازیکن دیگر به زمین مسابقهباز گردد.
  جهت تعویض در جریان بازی یا زمانی که بازی متوقف می باشد شرایط زیر باید رعایت گردد:
  1- بازیکنی که قصد ورود به زمین مسابقه را دارد با بلند کردن دست و شماره بازیکنی را که باید زمین مسابقه را ترک کند نشان می دهد.
  2- بازیکنی که زمین مسابقه را ترک می کند در محل تعویضی همین کار را انجام می دهد.
  3- بازیکن جانشین وقتی بازیکن تعویضی کاملا از خطوط طولی منطقه تعویض عبور کرد می تواند وارد زمین شود.
  4- بازیکن جانشین تحت اقتدار و حاکمیت قانونی داور می باشد خواه به بازی فراخوانده شود یا نشود.
  5-عمل تعویض زمانی خاتمه می یابد که بازیکن جانشین با نشان دادن شمارهبازیکن تعویضی و پس از عبور وی از خط طولی وارد زمین بازی شود از این لحظهاو یک بازیکن محسوب می شود و بازیکن تعویضی بازیکن جانشین محسوب خواهد شدوقت در زمان تعویض متوقف نمی شود.
  تعویض دروازه بان
  دروازه بان در هر زمان می تواند با دروازه بان ذخیره تعویض شود زمان در این مواقع متوقف نمی شود.
  دروازه بان می تواند جای خود را با هر بازیکنی تعویض نماید بشرطی که:
  1- به داور مسابقه قبل از تعویض اطلاع داده شود.
  2-بازیکنان فقط در صورتی می توانند با دروازه بان تعویض شوند که دروازه باندیگری به علت مصدومیت موجود نباشد در این حالت دروازه بان دیگر مجازنیستند به مسابقه بازگردند.
  3- بازیکنی که با دروازه بان تعویض می شود باید پیراهن دروازه بانی را بپوشد و با همان شماره ای در حین بازی استفاده می کرد.
  تخلفات- تنبیهات
  اگردر جریان تعویض بازیکن جانشین قبل از خروج کامل بازیکن تعویضی وارد زمینشود یا بازیکن تعویضی از محلی غیر از محل تعویض خارج شود.
  بازیمتوقف می گردد- به بازیکن خاطی اخطار کارت زرد داده می شود- بازی با یکضربه آزاد بنفع تیم مقابل از مرکز زمین آغار می گردد. در اینصورت اگر توپدر خارج از بازی باشد بازی طبق قانون مجددا شروع می گردد. در صورتیکهبازیکن خطاکار دوباره قانون بازیکن جانشین را نقض کند داور به او کارت آبینشان داده و این بازیکن بمدت دو دقیقه نمی تواند وارد بازی شود و تیم ویبا همان تعداد بازیکن قبل از وقوع خطا به بازی ادامه می دهد.
  تصمیمات
  1- درشروع بازی هر تیم باید با حداقل 4 بازیکن بازی را آغاز نماید در اینصورتاگر بازیکنان دیگری بعددا به محل مسابقه وارد شدند بشرطی می توانند به تیمخود ملحق شوند که اسم او در لیست اسامی بازیکنان آن تیم باشد.
  2- درصورت اخراج بازیکنان با کارت قرمز یا آبی و رسیدن تعداد بازیکنان هر تیمبه کمتر از 3 نفر مسابقه بدون در نظر گرفتن نتیجه تعطیل می شود . در اینصورت نتیجه نهایی جهت تفاصل گل بصورت0*10 برای تیم برنده محاسبه می گردد.(تیمی که حداقل 3 بازیکن در زمین داشته باشد.
  3- برای مسابقات زیر 12 سال حداکثر تعویضی ها 7 نفر می باشد. برای مسابقات خانمها حداکثر تعویضی 6 نفر می باشد.

 2. #2
  کاربرسایت Blue girl آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۹-۰۲-۲۷
  نوشته ها
  7
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 0 در 0 پست

  Re: قوانین فوتبال ساحلی

  قانون چهارم:وسایل بازیکنان

  ایمنی
  بازیکن نباید چیزی بپوشد که برای خود و بازیکنان دیگر خطرناک باشد که شامل وسائل معمولی – وسائل معمولی اجباری هر بازیکن شامل:
  1- پیراهن
  2- شورت که اگر همراه زیر شورتی باشد باید هم رنگ شورت باشد.
  3- بازیکنان مجازند از جوراب کشب استفاده نمایند.
  4- بازیکنان می توانند از عینک پلاستیکی جهت محافظت چشم استفاده نمایند.
  پیراهن و زیرپیراهنی
  شماره 1 تا 22 باید در پشت پیراهن بازیکنان مشخص باشد.
  رنگ شماره ها باید از رنگ پیراهن متمایز باشد.
  اگر پیراهن دو تیم همرنگ یا نزدیک به هم باشد تیم میزبان باید از پیراهن دوم خود استفاده نماید.
  اگر تیم میزبان وجود نداشت و هر دو تیم مهمان هستند در اینصورت داور با سکه (قرعه) تیم تعویض کننده پیراهن را مشخص می نماید.
  در مسابقات بین المللی شماره بازیکن با سایز کوچکتر (5/7*15) سانتی متر – باید در جلوی شورت مشخص شود.
  دروازه بانها
  رنگ لباس هر دو دروازه بان باید متمایز از رنگ لباس بازیکنان و داوران باشد. دروازه بان مجاز است از شلوار گرمکن استفاده نماید. اگر بازیکنی با دروازه بان تعویض گردید شماره بازیکن باید در پشت پیراهن دروازه بان مشخص باشد.
  تصمیمات
  هر وسیله دیگری که بازیکنان استفاده می کنند باید فاقد هر گونه تبلیغات بوده و توسط فیفا تأئید شده باشد.
  تخلفات و تنبیهات
  برای هر گونه نقصاین قانون : بازیکن خاطی باید توسط داور به بیرون از زمین هدایت شود تا وسائل خود را تصحیح یا تکمیل نماید سپس با کنترل یکی از داوران می تواند وارد زمین شود. این بازیکن فقط در توقف بازی می تواند وارد زمین شود.


  قانون پنجم:داور،داور دوم  اختیارات داوران
  برای اداره کردن هر مسابقه 2 داور( داور اول داور دوم) تعیین می شود.
  اختیارات اجرای قوانین از هر لحظه ورود به زمین مسابقه آغاز می گردد و به محض خروج از آنجا پایان می یابد.
  قدرت و وظائف
  داوران
  :1- برای شروع و شروع مجدد مسابقه و خطاها و پنالتی ها و غیره را علامت دهند.
  2- قوانین را اجراء نمایند.
  3- از جریمه کردن در مواردی که احساس نمایند با این عمل امتیازی به تیم خطاکار می دهند خودداری نمایند(آوانتاژ) و اگر بازیکنی نتوانست از آوانتاژ استفاده نماید خطای اولیه را اعلام نمایند.
  4-کلیه وقایعی را که قبل و در حین مسابقه و بعد از مسابقه اتفاق می افتد ثبت نماید.
  5- در صورت عدم وجود وقت نگهدار این مسئولیت را برعهده بگیرند.
  6- برای هر گونه مسائل حاشیه ای مسابقه را متوقف یا به حالت تعلیق یا قطع نمایند.
  7- اقدام انضباطی در مورد بازیکنان خاطی با دادن کارت آبی و قرمز بعمل آورند.
  8- اگر به عقیده آنها بازیکنی بطور جدی آسیب دیده باشد مسابقه را متوقف نموده و مطمئن شوند که بازیکن مصدوم بخارج از زمین انتقال داده شده است.
  9- اگر بازیکنی بطور جزئی آسیب دیده باشد داوران نباید بازی را تا زمانی که توپ از بازی خارج می شود متوقف نمایند.
  10- مطوئن شوند که توپها استفاده شده مطابق قانون دوم باشند.
  تصمیمات داوران
  تصمیمات داوران در رابط با نتیجه مسابقه نهایی و تغییرناپذیر است.
  تصمیمات
  1- اگر داور و داور دوم همزمان خطایی را اعلام کردند و در مورد اینکه کدام تیم باید ضربه خطا را بزند اختلاف نظر داشتند نظر داور اول نهایی است.
  2- داور و داور دوم حق دادن کارت زرد و آبی و قرمز را دارند اما در صورت اختلاف نظر بین آنها رأی داور اول حاکم خواهد بود.
  3- در صورت دخالت بی مورد داور دوم داور می تواند او را از وظیفه اش معاف نموده و برای جانشینی وی اقدام نماید و موضوع را به مقامات مسئول گزارش نماید.


  قانون ششم:وقت نگهدار و داور سوم

  وظایف
  یک وقت نگهدارو داور سوم برای هر مسابقه تعیین می شوند که محل استقرارشان در خارج از زمین مسابقه در امتداد خط میانی و سمت منطقه تعویض می باشد.
  وقت نگهدار و داور سوم باید مجهز به کرونومتر باشند که تیم میزبان در اختیارشان قرا می دهد.
  وقت نگهدار
  1 – مطئن شود که زمان مسابقه با مقررات قانون هفتم مطابقت داشده باشد .
  2 – بعد از ضربه شروع مسابقه کرونومتر خود را به کار اندازد .
  3 – کرونومتر خود را بعد از به ثمر رسیدن گل – ضربه آزاد مستقیم یا پنالتی – وقت تلف کردن بازیکن متوقف نماید . ( با علامت داور )
  4 – کرونومتر را بعد از شروع مسابقه و ضربه آزاد و ضربه پنالتی بکار اندازد .
  5 – در صورت اخراج بازیکن دو دقیقه زمان جریمه را محاسبه نماید .
  6 – او باید پایان نیمه اول و پایان مسابقه و پایان وقت اضافه را با سوت یا وسیله صدادار دیگری متمایز از سوت داوران اعلام نماید .
  7 – به داوران وقت شروع نیمه دوم و سوم را بعد از 3 دقیقه استراحت اعلام نماید . همین طور در شروع وقت اضافه را ( در صورتیکه مسابقه به وقت اضافه کشیده شود ) اعلام نماید .
  داور سوم
  داور سوم به وقت نگهدار کمک می نماید که :
  1 – وقفه هایی که در مسابقه پیش می آید با ذکر دلائل مربوط یادداشت نماید .
  2 – مظمئن شود که در مسابقه پیش می آید با ذکر دلائل مربوطه یادداشت نماید.
  3 – ثبت شماره گلزنان و زمان بثمر رسیدن گلها .
  4 – ثبت نام و شماره بازیکنان اخطاری و اخراجی .
  5 – جمع آوری هرگونه اطلاعات در مورد مسابقه .
  6 – رفتار اشخاصی را که روی نیمکت هستند کنترل نماید
  – به تیمها زمان ورود جانشین یا بازیکن اخراجی را اطلاع دهد .
  8 – بعد از پایان وقت اضافه توجه داشته باشد که فقط بازیکنانی که داخل زمین حضور داشتند میتوانند در ضربات پنالتی شرکت نمایند ( قانون 18 ) در صورت قادر نبودن یکی از داوران برای ادامه مسابقه داور سوم میتواند جانشین آنها شود .
  تصمیمات :
  1 – برای مسابقات بین المللی استفاده از وقت نگهدار و داور سوم اجباری است .
  2 – در صورت دخالت بی مورد از جانب وقت نگهدار و داور سوم ، داور می تواند آنها را از وظایفشان معاف نموده و برای جانشین آنها اقدام نماید و موضوع را بمقامات مسئول گزارش نماید .

 3. #3
  کاربرسایت Blue girl آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۹-۰۲-۲۷
  نوشته ها
  7
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 0 در 0 پست

  Re: قوانین فوتبال ساحلی

  قانون هفتم:

  مدت مسابقه در 3 وقت مساوی 12 دقیقه ای مفید برگزار میگردد .
  محاسبه زمان مسابقه بعهده وقت نگهدار می باشد که وظایفش در قانون 6 شرح داده شده است .
  زمان مسابقه همانطوریکه در قانون 6 شرح داه شده در موارد زیر متوقف می شود :
  1 – بعد از به ثمر رسیدن گل
  2 – وقتی اعلام ضربه پنالتی یا ضربه آزاد می شود .
  3 – وقتی بازیکن اتلاف وقت می نماید ( با علامت داور )
  هرگاه در پایان وقت معمول هر نیمه پنالتی با ضربه آزاد اتفاق افتد زمان مسابقه برای زدن ضربه باید ادامه یابد . در این موارد مسابقه زمانی متوقف می شود که :
  1 – توپ مستقیما وارد دروازه شود .
  2 – توپ بخارج از زمین مسابقه برود .
  3 – اگر توپ پس از برخورد با دروازه بان و تیرهای دروازه و یا ماسه ها از خط دروازه عبور کند گل قبول است .
  4 – توپ بعد از ضربه با بازیکنی غیر از دروازه بان تیم مدافع برخورد نماید که این توپ بی اثر خواهد بود .
  5 – توپ با دروازه بان یا تیرهای دروازه برخورد نماید ولی از خط دروازه عبور نکند تنها کسی که می تواند پایان هر نیمه 12 دقیقه ای را اعلام کند وقت نگهدار است .
  داور پس از شنیدن سوت وقت نگهدار مدت پایان مسابقه را اعلام می کند .
  استراحت بین نیمه های مسابقه :
  زمان استراحت بین 3 نیمه 3 دقیقه می باشد .
  مدت وقت اضافه :
  در صورت تساوی بین دو تیم در وقت قانونی مسابقه در یک وقت 3 دقیقه ای ادامه می یابد و در صورتی که در این مدت گلی به ثمر نرسد ضربات پنالتی برنده مسایقه را مشخص می کند .
  6 – چنانچه در پایان وقت بازی ضربه آزاد اعلام گردد داور باید منتظر نتیجه آن ضربه قرار گیرد.

  قانون هشتم:شروع و شروع مجدد مسابقه

  مقدمه – تصمیم گیری برای شروع مسابقه یا انتخاب زمین توسط قرعه کشی با سکه انجام خواهد شد و برنده مجاز است زمین یا توپ را برای شروع انتخاب نماید .
  تیمی که ضربه شروع را در نیمه اول انجام نمیدهد در نیمه دوم مسابقه را شروع می کند که در نیمه سوم مسابقه دوباره با قرعه کشی شروع کننده مسابقه مشخص خواهد شد .
  در صورتیکه مسابقه بوقت اضافه کشیده شود تیمی که در نیمه سوم مسابقه را شروع نکرده در وقت اضافه مسابقه را آغاز می کند . جهت انجام ضربات پنالتی طبق قانون 18 شروع کننده ضربات با قرعه سکه مشخص خواهد شد .
  ضربه شروع مسابقه :
  ضربه شروع می تواند برای شروع یا شروع مجدد مسابقه بشرح زیر زده شود .
  1 – برای شروع مسابقه
  2 – بعد از به ثمر رسیدن گل
  3 – ضربه شروع نیمه دوم و نیمه سوم
  4 – ضربه شروع وقت اضافه
  از ضربه شروع نمیتوان مستقیما گل زد .
  طریقه شروع مسابقه
  1 – کلیه بازیکنان باید در نیمه زمین خود قرار داشته باشند .
  2 – بازیکنان تیم مقابل باید حداقل 5 متر از توپ فاصله داشته باشند و پس از آنکه توپ در بازی قرار گرفت میتوانند به نیمه زمین حزیف وارد شوند .
  3 – توپ باید ثابت در نقطه مرکزی زمین قرار داشته باشد .
  4 – با علامت داور مسابقه آغاز می گردد .
  5 – بازیکن زننده ضربه توپ را بحرکت در می آورد .
  6 – توپ پس از یک دور گردش کامل در بازی قرار می گیرد و بازیکنان می توانند به آن ضربه بزنند یا آنرا پاس بدهند .
  7 – زننده ضربه شروع نمیتواند تا زمانیکه توپ توسط بازیکن دیگری لمس نشده برای بار دوم با توپ بازی کند ، پس از به ثمر رسیدن گل مسابقه تیمی که گل دریافت نموده مجددا شروع می کند .

  قانون نهم:توپ در بازی و خارج از بازی

  توپ در داخل از بازی است وقتی :
  1 – بطور کامل از خطوط طولی یا انتهایی زمین عبور کند .
  2 – مسابقه توسط داور متوقف شود .
  توپ در بازی – توپ در تمام مواقع دیگر در بازی است که شامل :
  1 – پس از برخورد با تیرهای عمودی و تیر افقی به زمین بازگردد .
  2 – با داوران زمانی که داخل زمین هستند برخورد کند و در زمنی بماند .
  3 – توپ پس از شروع به هوا زده شود .

 4. #4
  کاربرسایت Blue girl آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۹-۰۲-۲۷
  نوشته ها
  7
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 0 در 0 پست

  Re: قوانین فوتبال ساحلی

  قانون دهم:روش امتیاز دادن

  بثمر رسیدن گل
  جز مواردی که در این قانون مستثنی شده است یک گل وقتی قبول است که تمام توپ از خط دروازده بین تیرهای عمودی و زیر تیر افقی عبور کرده باشد به شرطی که قبل از عبور توپ بازیکنی از تیم مهاجم توپ را با دست یا باز و یا پرتاب یا حمل به دروازه داخل نکرده باشد . که این امر شامل دروازه بان تیم مقابل نیز می شود .
  دروازه بان
  1 – پرتاب اوت دروازه اگر مستقیما بدون برخورد با بازیکنی وارد دروازه تیم مقابل شود گل مردود و پرتاب اوت توسط دروازه بان تیم مقابل انجام می گردد .
  2 – گل قبول نخواهد بود اگر دروازه بان توپ را با پا هوایی شوت کند . (Volley Shot ) قبل از اینکه توپ با ماسه تماس پیدا کند یا بعد از رها شدن از دست دروازه بان .
  3 – گل قبول نخواهد بود اگر دروازه بان توپ را روی ماسه ها قرار داده و با پا آنرا کنترل نماید .
  تمی برنده – تیمی که در طول مسابقه تعداد بشتری گل به دروازه حریف زده باشد برنده مسابقه خواهد بود .
  در صورتیکه در پایان وقت قانونی و وقت اضافه مسابقه با نتیجه مساوی خاتمه یابد برنده با ضربات پنالتی مشخص خواهد شد .
  اگر تعداد بازیکنان تیمی بعلت اخراج به کمتر از 3 نفر رسید این تیم یازنده محسوب خواهد شد بدون در نظر گرفتن نتیجه مسابقه در زمان تعطیل شده بازی در این صورت تیم برنده با نتیجه 10 بر 0 برنده خواهد شد .


  قانون یازدهم:خطاها و رفتار ناشایست

  خطاها و رفتار ناشایست بشرح زیر جریمه خواهند شد :
  ضربه آزاد مستقیم :
  در صورتی که بازیکنی بعقیده داور یکی از خطاهای زیر را سهوا یا از روی بی احتیاطی یا استفاده از نیروی بیش از اندازه مرتکب شود ، با یک ضربه آزاد مستقیم جریمه خواهد شد :
  1 – لگد زدن به حریف یا اقدام به آن
  2 – پشت پا زدن بحریف یا اقدام به آن
  3 – پریدن روی حریف
  4 – حمله کردن به حریف حتی با شانه ( تنه زدن )
  5 – زدن حریف یا اقدام به آن
  6 – هل دادن حریف
  همچنین در صورت انجام خطاهای زیر یک ضربه آزاد مستقیم به تبم مقابل اعلام می شود :
  1 – گرفتن حریف ( شامل کشیدن لباس حریف هم می شود ) .
  2 – بسوی حریف آب دهان پرتاب کردن .
  3 – عمدا توپ را با دست لس کردن ( غیر از دروازه بان در محوطه جریمه متعلق بخودش )
  4 – بازی کردن بنحوی که خطرناک باشد .
  5 – عمدا مانع پیشروی حریف شود وقتی با توپ بازی نمیکند .
  6 – مانع رها کردن توپ دروازه بان با دست شود .
  7 – ماسه بطرف حریف یا داور پرتاب کردن .
  8 – برای مواردی که در قانون پیش بینی نشده و بازی جهت دادن کارت زرد و آبی و قرمز متوقف گردیده است .
  ضربه پنالتی
  به صورت انجام خطاهای ذکر شده بالا در محوطه جریمه پنالتی به تیم مقابل داده می شود بدون آنکه موقعیت توپ در نظر گرفته شود ، فقط توپ حتما باید در جریان بازی باشد .


  قانون دوازدهم:ضربات آزاد

  1 – هیچ بازیکنی نمیتواند دیوار دفاعی تشکیل دهد .
  2 – بازیکنی که خطا روی او انجام شده باید ضربه آزاد را بزند و در صورت مصدومیت شدید بازیکن جانشین باید اینکار را انجام دهد . در صورتیکه بازیکن مصدوم بدون زدن ضربه آزاد زمین بازی را ترک نماید باو اجازه ورود مجدد داده نخواهد شد .
  3 – در هنگام زدن ضربه توپ باید ساکن باشد و زننده ضربه تا زمانیکه توپ توسط بازیکن دیگری لمس یا بازی نشده حق ندارد دوباره با توپ بازی کند .
  4 – هرگاه در پایان وقت معمول هر نیمه یا وقت اضافه ضربه آزاد اعلام گردد باید زمان بازی برای زدن ضربه آزاد ادامه یابد .
  5 – از ضربه آزاد مستقیم نمی توان به دروازه خودی گل زد – در اینصورت ضریه کرنر به نفع تیم مقابل اعلام خواهد شد .
  6 – از ضربه آزاد مستقیم گل قبول خواهد شد .
  موقعیت ضربه آزاد
  ضربه آزاد از نیمه زمین خودی
  اگر ضربه آزاد از نیمه زمین زننده ضربه انجام می شود کلیه بازیکنان غیر از زننده ضربه و دروازه بان تیم مقابل باید :
  1 – داخل زمین مسابقه باشند .
  2 – در پشت و اطراف توپ قرار بگیرد غیر از دروازه بان که می تواند در محوطه جریمه باشد .
  3 – حداقل 5 متر از توپ فاصله داشته باشند .
  ضربه آزاد از نیمه زمین حریف
  اگر ضربه آزاد در نیمه زمین حریف انجام می گیرد کلیه بازیکنان غیر از زننده ضربه دربازه بان تیم مقابل باید :
  1 – داخل زمین مسابقه باشند .
  2 – حداقل 5 متر از توپ فاصله داشته باشند و هرگز بین توپ و دروازه قرار نگیرند غیر از دروازه بان که می تواند در داخل محوطه جریمه قرار داشته باشد .
  3 – توپ به هر سمت می تواند زده شود حتی بسمت عقب برای همدسته ها و حتی دروازه بان تیم خودی.

 5. #5
  کاربرسایت Blue girl آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۹-۰۲-۲۷
  نوشته ها
  7
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 0 در 0 پست

  Re: قوانین فوتبال ساحلی

  قانون سیزدهم:ضربه ی پنالتی

  ضربه پنالتی
  هرگاه تیمی یکی از خطاهائی را که جریمه اش ضربه آزاد مستقیم است در داخل محوطه جریمه خودش مرتکب شود و توپ در جریان بازی باشد با یک ضربه پنالتی جریمه خواهد شد .
  از ضربه پنالتی می توان مستقیما گل بثمر رساند .
  هرگاه در پایان وقت معمول هر نیمه یا وقت اضافه پنالتی اتفاق افتد باید زمان بازی برای زده پنالتی ادامه یابد .
  موقعیت توپ و بازیکن
  توپ
  1 – توپ باید در 9 متری دروازه در وسط خط محوطه جریمه قرار گیرد .
  زننده ضربه پنالتی :
  1 – بازیکنی که خطا روی او نجام شده مگر آنکه شدیدا آسیب دیده باشد که در اینصورت بازیکن جانشین ضربه پنالتی را می زند .
  دروازه بان مدافع :
  1 – دروازه بان تیم مدافع در حالی که رویش بطرف زننده ضربه می باشد باید تا زدن ضربه پنالتی بین تیر عمودی قرار گیرد و می تواند روی خط دروازه حرکت کند .
  بقیه بازیکنان غیر از زننده ضربه باید :
  1 – داخل زمین مسابقه باشند .
  2 – خارج از محوطه جریمه باشند .
  3 – پشت یا طرفین توپ باشند .
  4 – حداقل 5 متر از توپ فاصله بگیرند .
  داور
  داور تا زمانیکه بازیکنان موقعیت خود را طبق قانون حفظ نکرده اند نباید برای زدن ضربه پنالتی علامت هدد ، داور تصمیم می کیرد که چه وقت انجام ضربه پنالتی بپایان رسیده است .
  روش اجراء
  1 – زننده ضربه پنالتی باید توپ را به جلو بزند .
  2 – تا زمانیکه توسط بازیکن دیگری لمس نشده باشد دوباره با توپ بازی کند .
  3 – توپ زمانی که به آن ضربه زده شد و بجلو حرکت کرد در بازی خواهد بود . وقتی در جریان بازی یا در مواقعی که زمان در پایان هر نیمه برای زده ضربه پنالتی ادامه میابد اگر توپ پس ار برخورد با تیرهای عمودی و تیر افقی و دروازه بان از خط دروازه عبور کند گل قبول خواهد بود .
  تخلفات – تنبیهات
  اگر یکی از بازیکنان تیم مدافع این قانون را نقض کند :
  1 – چنانچه توپ گل نشود ضربه تکرار می شود .
  2 – چنانچه توپ گل شود ضربه تکرار نخواهد شد .
  اگر بازیکن همدسته زننده ضربه این قانون را نقض کند :
  1 – چنانچه توپ گل شود ضربه تکرار می گردد .
  2 – چنانچه توپ گل نشود ضربه تکرار نخواهد شد .
  اگر بازیکن زننده بعد از قرار گرفتن توپ در بازی نقض قانون نمود :
  1 – یک ضربه آزاد مستقیم از محل وقوع خطا بنفع تیم مقابل اعلام می گردد .


  قانون چهاردهم:ضربه یا پرتاب اوت


  روشی است برای شروع مجدد بازی بعد از خروج توپ از خطوط طولی .
  هر کدام از بازیکنان حتی دروازه بان می توانند توپ خارج شده را بداخل زمین بزند یا پرتاب کنند .
  از پرتاب یا ضربه اوت مستقیما گل بدست نمی آید .
  اگر توپ بعد از پرتاب یا ضربه اوت از خط دروازه عبور کرد :
  1 – اگر دروازه همدسته پرتاب کننده یا ضربه زننده باشد ضربه کرنر اعلام می گردد .
  2 – اگر دروازه تیم حریف باشد پرتاب اوت دروازه انجام می گیرد .
  ضربه یا پرتاب اوت به تیمی داده می شود که :
  1 – شامل قانون 9 شود ( توپ داخل و خارج از بازی )
  2 – از محلی که توپ از خطوط طولی خارج شده .
  3 – به تیم مقابل بازیکنی که آخرین بار با توپ بازی کرده است .
  موقعیت توپ و بازیکن
  ضربه اوت – بازیکنان تیم مدافع باید حداقل 5 متر ار توپ فاصله داشته باشند .
  روش اجرا
  1 – توپ باید خارج از خط طولی ساکن باشد .
  2 – می توانند بهر سمت داخل زمین زده شود .
  3 – توپ بلافاصله پس از ضربه در بازی محسوب می شود .
  بازیکنی که ضربه را می زند :
  1 – زننده ضربه در موقع زدن توپ باید هر دو پایش را روی زمین خارج از خط طولی باشد .
  2 – نمیتواند توپی را که برای ضربه زدن روی زمین قرار داده با دست پرتاب نماید .
  3 – باید ضربه را ظرف 5 ثانیه از لحظه ای که توپ را در اختیار دارد بزند .
  4 – زننده ضربه تا زمانی که توپ توسط بازیکن دیگری لمس نشده مجاز نیست دو مرتبه با توپ بازی کند .
  پرتاب اوت
  روش اجرا – در زمان انجام پرتاب :
  1 – روی بازیکن زننده بطرف زمین مسابقه باشد .
  2 – هر دو پایش روی زمین و بیرون خط طولی باشد .
  3 – از هر دو دست استفاده نماید و توپ را پشت و بالای سرش پرتاب نماید .
  4 – از زمانیکه توپ را در کنترل دارد ظرف 5 ثانیه پرتاب را انجام دهد .
  5 – تا زمانیکه توپ توسط بازیکن دیگری لمس شده مجاز نیست با توپ بازی کند .
  6 – توپ بلافاصله بعد از ورود به زمین در بازی قرار دارد .
  7 – در زمانیکه حالت پرتاب دارد نمیتواند با توپ ضربه بزند .
  تخلفات – تنبیهات
  یک ضربه آزاد مستقیم به تیم مقابل داده می شود اگر :
  1 – زننده ضربه بعد از ضربه اوت یا پرتاب دو مرتبه با توپ بازی کند . قبل از انکه بازیکن دیگری توپ را لمس نماید .
  ضربه آزاد مستقیم بنفع تیم مقابل از محل خطا اعلام می گردد . که اگر محل خطا داخل محوطه جزیمه باشد ضربه پنالتی اعلام می گردد .
  ضربه اوت یا پرتاب به تیم مقابل داده می شود اگر :
  1 – ضربه یا پرتاب اوت بطور صحیح انجام نشود .
  2 – ضربه یا پرتاب اوت از محلی غیر از جائی که توپ از خط طولی خارج شده زده شود .
  3 – چنانچه ضربه یا پرتاب اوت ظرف 5 ثانیه از لحظه ئیکه بازیکن توپ را در کنترل دارد زده نشود .
  4 – هر گونه نقض قانون 14 اتفاق افتد .


  قانون پانزدهم:پرتاب اوت دروازه


  پرتاب اوت دروازه روشی برای شروع مجدد بازی است.
  از پرتاب اوت دروازه مستقیما نمیتوان گل زد ( قانون 10 )
  وقتی طبق قانون (9) توپ توسط بازیکن مهاجم از خط انتهایی ( خط دروازه ) عیور میکند پرتاب توسط دروازه بان انجام میگیرد .
  روش اجرا
  1 – دروازه بان تیم مدافع از هر نقطه محوطه جریمه می تواند توپ را با استفاده از دست پرتاب نماید .
  2 – دروازه بان مجاز نیست قبل از انکه توپ توسط بازیکن دیگری لمس شود دوباره با توپ بازی کند .
  3 – توپ بلافاصله بعد از رها شدن از دست دروازه بان در بازی قرار دارد .
  4 – دروازه بان از زمان کنترل توپ 5 ثانیه فرصت دارد تا توپ را در بازی قرار دهد .
  تخلفات – تنبیهات
  یک ضربه آزاد مستقیم بنفع تیم مقابل از مرکر زمین اعلام می گردد اگر :
  1 – دروازه بان بعد از کنترل توپ بیش از 5 ثانیه توپ را در اختیار داشته باشد .
  2 – دروازه بان پرتاب اوت دروازه را با پا انجام دهد .
  اگر توپ بعد از پرتاب اوت دروازه مستقیما وارد دروازه حریف شود پرتاب اوت دروازه توسط تیم مقابل انجام می شود . اگر توپ قبل از ورود به دروازه با بازیکنی تماس پیدا کند گل قبول است . اگر توپ بعد از پرتاب وارد دروازه تیم خودی شد یک ضربه کرنر بنفع تیم مقابل اعلام می گردد .
  __________________

 6. #6
  کاربرسایت Blue girl آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۹-۰۲-۲۷
  نوشته ها
  7
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 0 در 0 پست

  Re: قوانین فوتبال ساحلی

  قانون شانزدهم:پاس به عقب

  دروازه بان مجاز نیست توپی را که همدسته دوباره پشت سر هم با هر جای بدن به او پاس داده شده بدون آنکه توسط بازیکن مهاجم لمس شده باشد با دست یا بازو لمس کند . وقتی همدسته توپ را به دروازه بان پاس میدهد داور با دست علامت می دهد ( بالای سر ) که پاس به عقب یکبار انجام شده است .
  تخلفات – تنبیهات
  یک ضربه آزاد از خط میانی بنفع تیم مقابل اعلام میگردد اگر :
  1 – دروازه بان در جریان بازی دو بار پشت سر هم توپ را از همدسته دریافت کند و آنرا با دست لمس نماید بدون آنکه توسط بازیکن مهاجم لمس شده باشد .
  2 – هر گونه نقض قانون 16 اتفاق افتد.

  قانون هفدهم:ضربه ی کرنر

  ضربه کرنر روشی برای شروع مجدد بازی است .
  از ضربه کرنر میتوان مستقیما به دروازه حریف گل زد .
  ضربه کرنر زمانی اعلام می شود که
  1 – تمام محیط توپ که آخرین بار توسط یکی از بازیکنان تیم مدافع لمس شده از خط انتهایی ( خط دروازه ) طبق قانون 9 عبور کرده ولی طبق قانون 10 توپ گل نشده باشد .
  روش اجراء
  1 – توپ باید دقیقا در داخل قوس فرضی به شعاع یک متر در گوشه زمین قرار گیرد .
  2 – زننده ضربه می تواند برامدگی کوچکی توسط ماسه ها برای بهتر ضربه زدن به توپ ایجاد کند .
  3 – بازیکنان تیم مدافع باید حداقل 5 متر از توپ فاصله داشته باشند تا زمانیکه :
  بازیکن زننده ضربه به توپ ضربه بزند و توپ در بازی قرار گیرد .
  زننده ضربه تا زمانیکه بازیکن دیگری توپ را لمس نکرده مجاز نیست دوباره با توپ بازی کند .
  4 – زننده ضربه کرنر از زمانیکه توپ را در کنترل دارد ظرف 5 ثانیه باید توپ را در بازی قرار دهد .
  تخلفات – تنبیهات
  یک ضربه آزاد مستقیم بنفع تیم مقابل از محل خطا اعلام می گردد اگر :
  1 – زننده ضربه قبل از آنکه بازیکنی توپ را لمس کند دو مرتبه با توپ بازی کند .
  دروازه بان تیم مقابل بازی را مجددا شروع می کند اگر :
  1 – ضربه کرنر ظرف مدت 5 ثانیه از زمانی که بازیکن توپ را در کنترل دارد زده نشود . اگر ضربه کرنر وارد دروازه تیم خودی شد گل مردود و یک ضربه کرنر بنفع تیم مقابل اعلام می گردد .
  اگر ضربه کرنر پس از برخورد با بازیکن وارد دروازه تیم خودی شد گل قبول است .
  برای هر گونه نقض قانون کرنر تکرار می گردد .

  قانون هجدهم:روش تعیین برنده ی یک مسابقه

  یکی از روشهای تعیین برنده مسابقه در زمانیکه دو تیم در وقت های قانونی و اضافی به تساوی رسیده اند انجام ضربات پنالتی است .
  روش اجراء
  1 – داور دروازهای را که ضربات پنالتی در آن انجام می شود انتخاب می کند .
  2 – داور جهت تصمیم گیری که کدام تیم باید ضربه اول را بزند قرعه کشی و تیم برنده باید پنالتی اول را بزند .
  3 – داور نتیجه ضربات پنالتی را ثبت می کند .
  4 – ضربات بصورت یک در میان توسط بازیکنانی که در زمان اتمام مسابقه در زمین بوده اند باید انجام شود که شامل دروازه بان هم می شود .
  5 – چنانچه بعد از انجام ضربات توسط کلیه بازیکنان تیمی نتوانست برنده شود ضربات همان ترتیب ادامه می یابد تا زمانیکه دو تیم به تعداد مساوی ضربه زده و یک تیم گل بیشتری زده باشد .
  ضربات
  1 – نام و شماره و ترتیب زده پنالتی ها باید توسط کاپیتان یا مربی قبل از انجام ضربات پنالتی به داور مسابقه اعلام گردد .
  2 – بازیکنی که اخراج شده نمی تواند در ضربات پنالتی شرکت نماید .
  3 – هر کدام از بازیکنان که پس از پایان مسابقه در زمین مسابقه بوه اند می توانند جایگین دروازه بان شوند.
  4 – فقط بازیکنان و مسئولین مجاز می توانند داخل زمین مسابقه باقی بمانند .
  5 – کلیه بازیکنان دو تیم غیر از ننده ضربه پنالتی و دروزاه بان تیمها باید در نیمه دیگر زمین قرار داشته باشند که توسط داور این منطقه کنترل می شود .
  6 – دروازه بان تیم مقابل که همدسته اش ضربه پنالتی را می زند بدون دخالت در بازی در زمین مسایقه بماند .
  7 – اگر تیمی مسابقه را با بازیکنان بیشتری نسبت به حریف به پایان برساند باید تعداد بازیکنانش را با بازیکنان تیم حریف یکسان نماید .
  __________________

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

موضوعات مشابه

 1. بوتاکس چیست؟ + مزایا و خطرات بوتاکس
  توسط گنجینه در انجمن پوست ومو زیبایی
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: شنبه ۱۵ خرداد ۸۹, ۱۴:۱۷
 2. قدرت خود را به رخ فوتبال ایران کشیدیم/ از اعتبار فوتبال کشور
  توسط hamid192 در انجمن بایگانی اخبار فوتبال ایران
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: یکشنبه ۰۶ اردیبهشت ۸۸, ۲۱:۱۱
 3. فوتبال جام باشگاه هاي آسيا ، تيم فوتبال سايپا به تاشکند رفت
  توسط mina در انجمن بایگانی اخبار فوتبال ایران
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: دوشنبه ۰۱ مهر ۸۷, ۰۶:۴۳
 4. فوتبال جام باشگاه هاي آسيا ، تيم فوتبال سايپا به تاشکند رفت
  توسط mina در انجمن بایگانی اخبار فوتبال ایران
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: دوشنبه ۰۱ مهر ۸۷, ۰۶:۴۲
 5. فدراسيون فوتبال نامزد بهترين هاى فوتبال در سال ۸۷ را اعلام ك
  توسط YAS در انجمن بایگانی اخبار فوتبال ایران
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: دوشنبه ۱۴ مرداد ۸۷, ۱۹:۴۷

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •