سردار حميد فهيميراد، فرمانده انتظامي خراسان رضوينيز در اين جلسه گزارشي از عملكرد اين نيرو ارايه داد و گفت: در راستايمبارزه با پديده بدحجابي در سال گذشته 478 زن خياباني، 306 لانه فساد، 456پارتي و دو هزار ليتر مشروبات الكلي در استان كشف و ضبط شده است.
ایسنا: امام جمعه مشهد گفت: مساله اصلي مبارزه با پديده بدحجابي است كه علاوه بر ناهنجاري و فساد، يك انحراف سياسي است.

حجتالاسلامو المسلمين سيد احمد علمالهدي در جلسه ستاد احياي امر به معروف و نهي ازمنكر خراسان رضوي اظهار داشت: عفاف و حجاب يك مساله فرهنگي است ودستگاههاي فرهنگي متولي اجراي آن هستند كه نسبت به ترويج آن فعاليتميكنند.

وي از عرضه بيرويه محصولات به اصطلاح فرهنگي در سطح شهرانتقاد كرد و از مسوولان مربوط خواست که نسبت به نظارت، مديريت و كنترلعرضه آن اقدام كنند.

سردار حميد فهيميراد، فرمانده انتظامي خراسانرضوي نيز در اين جلسه گزارشي از عملكرد اين نيرو ارايه داد و گفت: درراستاي مبارزه با پديده بدحجابي در سال گذشته 478 زن خياباني، 306 لانهفساد، 456 پارتي و دو هزار ليتر مشروبات الكلي در استان كشف و ضبط شده است.

وي افزود: در سال گذشته بيش از 31 هزار تذكر لساني صورت گرفت و هفت هزار گشت ارشاد نيز براي مبارزه با بدحجابي اعزام شد.