شاهزاده سعودي «تركي الفيصل» با ارسال نامه اي بهعموي خود «ملك خالد بن عبدالعزيز»، بخشي از سجاياي اخلاقي و تدابيرمديريتي او را بازگو كرد!

اما نكته جالب اين نامه اين است كه بيشاز 18 بار از واژه «ايران» استفاده شده و تمامي حوادث منطقه اعم ازفروپاشي اتحاد جماهير شوروي ، طولاني شدن جنگ عليه ايران، اشغال افغانستانو ادامه شرارت اسرائيل و اشغال لبنان را به گونه اي به انقلاب اسلاميايران نسبت داده است!

اين نامه که در رسانه های سعودی منتشر شده، اينگونه آغاز می شود:

عموي خوب و دوست داشتني السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

دردلهايي دارم كه تنها تو آن را مي فهمي، تويي كه يكپارچه خوبي بودي و چنانمملكت را اداره كردي كه ما هنوز در حسرت مديريت هاي شجاعانه تو هستيم وامروز ما مرهون ديروزي است كه تو آن را ساختي و به ما تحويل دادي.

عموجان يادت مي آيد كه پيشنهاد پايان جنگ عراق و ايران را دادي و اگر صدام بهپيشنهاد حكيمانه ات عمل مي كرد خون هاي زيادي از مسلمانان ريخته نمي شد؟

عموجان آن روز كه عده اي از به ظاهر مسلمانان قصد اشغال مسجدالحرام ( حادثهسال 1358 ) را داشتند اگر تدبير تو نبود مسجدالحرام براي هميشه نابود ميشد و از اسلام خبري نمي ماند؟

عمو جان به ياد داري كه شاه ايرانچگونه به تو احترام مي گذاشت! و از عربستان نفت مي خريد تا خانه هايايرانيان با آن گرم شود و تو كريمانه به تهران سوخت مي فرستادي؟

عموجان به ياد داري كه پيشنهاد قدس به عنوان پايتخت فلسطين را در اوج ضعفاسرائيل ارائه دادي، اما برخي سران با آن مخالفت كردند و اگر آن كار صورتمي گرفت، اكنون فلسطيني ها داراي پايتخت بودند و اعراب از موضع قوت بااسرائيل برخورد مي كردند؟

عمو جان اين را مي نويسم تا نسل من بدانند چه گوهري را از دست دادند و اكنون چقدر به امثال تو نياز دارند.

عمو جان در بهشت آرام باش؛ زيرا تو پيش از آنكه پادشاه خوبي باشي، مرد خوبي بودي!
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]