[/align][/b][/size][/color]
روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اطلاعیهای هشدار داد: آنچه که به نام نورجیزک، تمجیزک، افزور، بوپروجزیک

تولید کشورهای همسایه به عنوان داروی ترک اعتیاد توسط افراد سودجو وارد بازار شده فرآوردههای تقلبی بوده و دارای ترکیبات متعدد و

نامشخصی است که بسیار خطرناک و بعضا منجر به مرگ شده است.
به گزارش سرویس «بهداشت و درمان» خبرگزاری دانشجویان ایران، همچنین مرکز ثبت و بررسی عوارض ناخواسته داروها رعایت نکات زیر

را به شهروندان توصیه کرد: - کسانی که در خانواده فرد معتادی دارند که درصدد ترک اعتیاد است فقط به مراکز معتبر ترک اعتیاد مراجعه

کنند.
- از پذیرفتن توصیههای افراد غیرکارشناس در راستای ترک اعتیاد اجتناب کنید. - از مصرف هرگونه دارو به منظور ترک اعتیاد به صورت

خوراکی، تزریقی و . . . که افراد غیرمتخصص معرفی میکنند، بپرهیزند. - هیچ دارویی را به عنوان جایگزین ماده مخدر اصلی نپذیرند مگر

مواردی که توسط افراد کاردان در مراکز ترک اعتیاد تجویز شده باشند. - نورجیزک و داروهای قبلی شبیه آن هیچ پایه علمی بر ترک اعتیاد

ندارد. این فرآوردهها توسط افرادی سودجو با نام داروهای ترک اعتیاد در بین مردم توزیع میشود و هر فرد هزینه گزافی را باید به ازای هر

ویال آن بپردازد. ضمن آنکه نورجیزک و . . . حاوی موادی هستند که جان افراد را به خطر میاندازند. شایان ذکر است برای نجات از اعتیاد و

سلامت درمان فقط به مراکز معتبر ترک اعتیاد مراجعه کنید.


برداشت از وب سايت ستاد مبارزه با مواد مخدر [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]