بهگزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) – ابنا – قبرستان "وادی السلام" در شهر نجفاشرف که محل دفن بسیاری از پیامبران بزرگ الهی و شخصیتها و علمای بزرگاست، در روزهای آینده میزبان سازمان علمی فرهنگی سازمان ملل متحد(یونسکو)خواهد بود.
"علي مرزة الاسدي" رئیس کمیته گردشگری و میراث فرهنگی دراستانداری نجف با اعلام این خبر خاطرنشان کرد:این هیئت جهت درج نام اینقبرستان تاریخی در بین فهرست آثارتاریخی و میراث فرهنگی جهان، به این شهرسفر خواهد کرد.
وی افزود: پیشنهاد ثبت این اثر تاریخی در میراث فرهنگیجهان برای اولین بار از سوی استانداری نجف، داده شد که پس از بررسیهایلازم در یونسکو این اقدام به زودی عملی خواهد شد.
الاسدی به برنامه های"نجف پایتخت فرهنگی جهان اسلام در سال2012" اشاره کرد و اظهار داشت: دراین چارچوب همکاریهایی با یونسکو انجام شده است تا برنامه ای شایسته برایمعرفی این شهر مقدس برگزار شود.