جام جم آنلاين: تحقيق نشان داد مشاهده بي رويه تلويزيون به وسيله كودكان ، تاثيرات بدي بر خواب آن ها مي گذارد. به نوشته پايگاه

اينترنتي لها آنلاين، محققان دانشگاه هلسينكي (فنلاند) گفتند: كودكان وقتي بدون مراقبت جدي والدين خود ، برنامه هاي بزرگسالان را

مشاهده مي كنند كه در آن ها حوادث خشونت ها و مسايل روزمره بيان مي شود ، خواب هاي بد مي بينند. محققان با بررسي كودكان

پنج و شش ساله 321 خانواده از سه شهر فنلاند به اين نتيجه رسيدند كه 20 درصد خانواده ها در اتاق كودكان خود ، تلويزيون گذاشته و

اين تلويزيون ها به طور متوسط چهار ساعت در روز روشن هستند.