جستجوگر گوگل پوست انداخت
خبرگزاريفارس: گوگل صفحه نمايش نتايج جستجوي خود را به طور كامل متحول كرده وامكانات و گزينه هاي جديدي را براي هدايت كاربران به آن افزوده است.


بهگزارش فارس به نقل از آي دي جي، گزينه ها و امكانات جديد براي جستجو وهمين طور يك ميله هدايت كاربر در سمت چپ صفحه از جمله امكانات تازهجستجوگر گوگل است.
اين ميله داراي سه گزينه براي مرتب كردن و هدايتنتايج است كه يكي از آنها ميدان گوگل يا Google Square است كه آيتم هايمرتبط با هر يك از نتايج جستجو را به طور سازماندهي شده ارائه مي كند.
ديگرآيتم هاي موجود در اين ميله عبارتند از امكانات جستجوي جهاني كه بااستفاده از آن مي توان نتايج را با استفاده از همه ابزار جستجوي گوگل دراختيار گرفت. ابزار ديگر هم براي ايجاد تغيير در نتايج جستجو بر اساسعلائق و نيازهاي شخصي كاربران مورد استفاده قرار مي گيرد.
طراحي جديد جستجوگر گوگل به گونه اي است كه چشم راحت تر مي تواند اجزا و امكانات مورد علاقه اش را مشاهده كند.
اين تغييرات هنوز براي همه كاربران اعمال نشده و به تدريج در نقاط مختلف جهان قابل مشاهده خواهد بود.

منبع:خبرگزاری فارس