خبرگزاري فارس: گوگل روز گذشتهاعلام كرد كه برنامه كاربردي Goggles خود را براي تلفن هاي همراه هوشمندكه از سيستم عامل آندرويد استفاده مي كنند، فعال كرده است.


بهگزارش فارس به نقل از موبايل برن، اين برنامه ترجمه متون مختلف غيرانگليسيزبان را به زبان انگليسي ممكن مي كند. براي استفاده از اين برنامه كافياست نرم افزار ياد شده راه اندازي شود و سپس عكسي از متن مورد نظر گرفتهشود.
سپس گوگل زبان هاي موجود براي ترجمه را پيشنهاد مي كند و كاربر يكي از آنها را انتخاب خواهد كرد.
Gogglesقادر به درك لغات و اصطلاحات به زبان هاي انگليسي ، فرانسه، ايتاليايي،آلماني و اسپانيايي بوده و مي تواند اين زبان ها را به يكديگر ترجمه كند.
نرمافزار يادشده هنوز با زبان هاي غيرلاتين اعم از چيني، هندي، فارسي و عربيسازگاري ندارد، اما گوگل مي گويد در آينده از اين زبان ها هم پشتيباني ميكند.
اين نرم افزار به خصوص براي افرادي كه به كشورهاي ديگر مسافرتمي كنند بسيار مفيد است و با استفاده از آن مي توان به راحتي از نوشته هاو تابلوهاي مختلف در اماكن عمومي مطلع شد.
Goggles با سيستم عامل آندرويد 1.6 و نسخه هاي پيشرفته تر اين سيستم عامل سازگار است.