[/align][/b][/size]


كرك در حال حاضر قوي ترين ماده مخدر پس از شيشه ( آيس يا كريستال ) است در بين انواع مواد مخدر خود را نشان ميدهد. مادهاي كه

تحت عنوان كرك در كشور ما وجود دارد با كرك به دست آمده از كوكايين كه در كشورهاي آمريكاي لاتين و جنوبي عرض مي شود و

همچنين كرك توليد شده در اروپا كه ماده اصلي آن LSD ميباشد ، تفاوت هاي زيادي دارد. اين ماده تركيبي از هرويين به عنوان ماده اوليه

و اصلي و قرصها و داروهاي روان گردان و اسيد هاي ناشناخته ميباشد. آمار مصرف كنندگان كرك در ماه هاي اخير افزايش زيادي داشته

است به گونه اي كه پيش بيني ميشود در آينده به عنوان پرمصرفترين ماده مخدر مطرح شود.
(جهت كسب اطلاعات بيشتر در مورد شناخت كرك و عوارض آن مي توانيد به بخش " انواع مواد مخدر" در سايت اينترنتي كنگره 60 مراجعه

كنيد)
سوالي كه اين روزها در بخش پرسش و پاسخ سايت كنگره 60 از سوي بازديد كنندگان به كرات پرسيده مي شود اين است كه درمان

اعتياد به كرك چگونه است؟ و آيا اعتياد به اين ماده مخدر درمان دارد يا خير ؟
روش درمان اعتياد به كرك كه در كنگره 60 به اجرا گذاشته مي شود و تاكنون مصرف كنندگان بسياري كه مصرف آن ها كرك بوده توانسته

اند با اين روش اعتياد خود را درمان كنند ، روش درمان تدريجي يا كاهش پله اي مصرف ( تيپر ) در طول 11 ماه با استفاده از ترياك به عنوان

دارو ميباشد.
كرك به دليل قدرت بسيار زياد و سريعالاثر بودن آن ، وضعيتي را براي مصرف كننده به وجود مي آورد كه به هيچ وجه امكان قطع ناگهاني

مصرف آن وجود ندارد. البته روش قطع ناگهاني مصرف يا سقوط آزاد براي هيچ يك از مواد مخدر جواب مطلوب نداده است اما براي كرك امكان

پذير نيست . مصرف كنندگان كرك حتي در زمان مصرف اين ماده تعادل ندارند و رفتارهاي بسيار پرخطري از آن ها مشاهده ميشود كه در

مصرف مواد مخدر ديگر نظير ترياك و هرويين به هيچ وجه مشاهده نشده است.
در اين حالت اگر شخص مصرف كرك خود را ناگهان قطع كند شوك بسيار مخربي به او وارد ميشود. اختلالات و عوارض شديد ناشي از قطع

ناگهاني براي مصرف كنندگان قابل تحمل نيست و مجدداً به مصرف روي ميآورند .
جايگزيني داروهاي روان گردان شامل خواب آورها ، ضد افسردگي ها ، ضد دردها ، قرصهاي پايين آورنده فشار خون و غيره كه اين روزها در

سطح وسيعي براي درمان اعتياد مصرف ميشود نيز تاكنون براي درمان هيچگونه ماده مخدري نتيجه بخش نبوده است البته مي توانيم

بگوييم تنها نتيجه آن تخريب بيشتر ،‏ اعتياد سنگينتر و در يك جمله از چاله به چاه افتادن است.
بهترين روشي كه در كنگره 60 براي درمان اعتياد به كرك تاكنون نتيجه بخش بوده است ، روش درمان تدريجي يا كاهش پلهاي مصرف ( تيپر

) در طول 11 ماه مي باشد. در اين روش ترياك به عنوان دارو جايگزين مصرف كرك ميشود. خارج از بحث هاي قانوني ، ترياك قويترين ،

سالمترين ، كامل ترين ، و كم عارضه ترين دارويي است كه ميتواند به عنوان داروي موثر و مفيد جايگزين انواع مواد مخدر شود. ترياك طيف

وسيعي از انواع آلكالوييدهاي مختلف است كه تمامي آن ها اثرات دارويي قوي و مفيد دارند و به عنوان مواد اوليه بسياري از داروها در

صنايع داروسازي كاربرد دارند نظير مرفين ، كديين ، نارسئين ، ناركوتين ، پاپاورين و غيره .

[align=center][/align]


مصرف مواد مخدر از هر نوعي كه باشد مهمترين اختلال و آسيب جسمي آن از كار افتادن سيستم ضد درد و توليد كننده مواد شبه افيوني

يا مخدر هاي طبيعي جسم ميباشد. كه راه اندازي آن در حد مطلوب با حد اكثر كارايي 11 ماه زمان مي خواهد و به هيچ وجه در كوتاه

مدت قابل راه اندازي و بازسازي نيست. ممكن است تصور شود كه فقط مواد مخدر مرفين دار روي اين سيستم اثر نامطلوب مي گذارند ،

اما تحقيقات علمي و تجربي كنگره 60 ثابت كرده است كه تمامي موادي كه انسان را از حالت تعادل طبيعي خارج ميكنند ، حتي يك قرص

دياز پام يا خواب آور ساده كه هيچ گونه مرفيني ندارد روي اين سيستم اثر ميگذارد و در عملكرد آن اختلال ايجاد مي كند. زماني كه مصرف

مواد مخدر به صورت ناگهاني قطع ميشود به دليل عدم توليد مواد شبه افيوني و مخدرهاي طبيعي بدن شخص دچار انواع اختلالات ، از

درد دست و پا ، استخوان و اسهال گرفته تا عوارض پنهان نظير افسردگي ، گوشه گيري ، ميل به خود كشي ، بيخوابي ، پرخاشگري و

غيره ميشود . عوارض نوع پنهان هيچكدام ريشه در روان ندارند بلكه ريشه و عامل ايجاد آنها در جسم است و آن كمبود مخدرهاي طبيعي

بدن مي باشد.
ترياك با توجه به تركيبات قوي خود مي تواند تمامي اين عوارض را چه از نوع آشكار نظير دست و پا درد و چه از نوع پنهان نظير افسردگي و

غيره را به طور كامل و به بهترين شكل ممكن پوشش دهد به گونهاي كه با اطمينان مي گوييم تاكنون هيچ دارويي ، نه تنها هيچ دارويي

بلكه مجموعه اي از داروها نيز نمي تواند و تا كنون ساخته نشده است كه بتواند مانند ترياك اين عوارض را پوشش دهد. ترياك به گونه اي

شخص را در حالت تعادل نگه مي دارد كه هيچ گونه عارضه و ناراحتي ندارد ، بدون نياز به مصرف هرگونه قرص يا داروهاي شيميايي و

درعين حال مي تواند به راحتي به مسائل كار و زندگي خود نيز رسيدگي كند و نيازي به استراحت و غير فعال بودن نيست.
مقدار مصرف ترياك كه جايگزين مصرف كرك مي شود ، برنامه و ساعات مصرف آن توسط راهنمايان آموزش ديده كنگره 60 تنظيم ميشود.

در اين روش اولين حرکت برای جايگزينی ترياک اين است که شخص بايستی به مدت 3 روز مصرف کرک خود را به طور کامل قطع کند. در

مدت اين 3 روز به منظور جلوگيری از وارد شدن شوک فيزيولوژی مخرب ناشی از قطع ناگهانی مصرف کرک ، مقدار 100 ميلی گرم ترياک در

صبح و100 ميلی گرم درشب به صورت خوراكي مصرف ميشود. پس از سپری شدن اين 3 روز، مقدار مصرف ترياک به 500 ميلی گرم در دو

وعده 250 ميلی گرمی در صبح و عصر يا صبح و شب افزايش می يابد .همراه با اين برنامه شخص می تواند به تعداد 5 دود يا پک ، ترياک را

به صورت کشيدنی نيز مصرف کند. پس از گذشت 21 روز مقدار مصرف به 600 ميلی گرم و در پله های بعدی به 700 و 800 ميلی گرم

افزايش می يابد .هدف از افزايش مصرف ترياک جايگزينی کامل ترياک به جای کرک می باشد به گونه ای که شخص احساس رضايت کند و

ميل به مصرف کرک نداشته باشد . لازم به ذکر است که مقدار 800 ميلی گرم ترياک در ابتدای برنامه و به صورت ناگهانی نمی تواند مصرف

شود و به بايستی در 3 پله و به صورت تدريجی افزايش يابد. پس از گذراندن 3 پله و افزايش مصرف تا سقف 800 ميلی گرم برنامه کاهش

مصرف ترياک آغاز می شود و به آرامي در پله هاي 21 روزه كاهش داده شده و تيپر مي شود. اين كاهش مصرف در حدي است كه جسم

كاملاً تحمل آن را دارد و شخص دچار مشكل نمي شود. همزمان با كاهش مصرف ترياك ، سيستم هاي توليد كننده مواد شبه افيوني

جسم به آرامي كار خود را شروع مي كنند و مخدرهاي طبيعي بدن نظير دينورفين ، اندورفين و انكفالين را توليد ميكنند. هرقدر مصرف

ترياك كاهش مي يابد و كمتر ميشود مفهوم آن اين نيست كه شخص حالش بدتر ميشود و يا به مشكل مي خورد ‏ خير. در اين روش

هرچه مصرف ترياك كمتر مي شود اوضاع جسمي و رواني شخص روز به روز بهتر مي شود زيرا مواد شبه افيوني جسم مانند دينورفين كه

بسيار قدرتمندند جايگزين ترياك مي شود و شخص با كوچكترين مشكلي روبه رو نمي شود . البته زماني كه مصرف كننده كرك بخواهد

مصرف خود را به ترياك تبديل كند به دليل تفاوت اثر آن ها و به قول معروف تفاوت فاز، ممكن است تصور كند ترياك نمي تواند جايگزين كرك

شود اما تجربه اعضاي كنگره 60 نشان مي دهد بعد از گذشت چند روز ، مصرف ترياك به خوبي جايگزين شده و جوابگو خواهد بود.


[align=center][/align]

اين برنامه ادامه يافته تا جايي كه مقدار مصرف ترياك به حداقل خود يعني مقدار 1 گرم براي 30 روز مي رسد و سپس قطع مي شود.

زماني كه مصرف ترياك قطع ميشود ، هر سه پارامتر يا مولفه دخيل در درمان اعتياد يعني جسم ، روان و جهان بيني به موازات يكديگر در

طول 11 ماه به تعادل رسيده و شخص پس از قطع مصرف كوچكترين احساس نيازي به مواد مخدر نمي كند زيرا نيازهاي جسمي او با راه

اندازي سيستم هاي توليد كننده مخدرهاي طبيعي كاملاً برطرف شده و هيچ گونه ميلي به مصرف نخواهد داشت. با به تعادل رسيدن

جسم ، روان نيز از تعادل كامل برخوردار خواهد بود و تفكرات و جهان بيني او نيز با شركت در كارگاه هاي آموزشي كنگره 60 از حالت

افيوني بودن خارج شده و به تعادل رسيده است . رسيدن به اين نقطه يعني رسيدن به درمان حقيقي ، جايي كه دفتر اعتياد براي

هميشه در زندگي شخص بسته مي شود.گروه تحقيقات كنگره 60
علی خدامي