برای استفاده از اینترنت ADSL شما نیاز به یک مودم ADSL دارید که باید آنرا تهیه کنید. پس از باز کردن جعبه ی مودم , در ابتدا مودم و اتصالات آنرا بر اساس کاتالوگ داخل جعبه به کامپیوتر خود متصل می نماییم. سپس مودمرا به وسیله ی دکمه ی Power روشن می نماییم .
حالا به چراغ های روی مودم دقت میکنیم :
۱- چراغ Power :این چراغ نشان دهنده ی روشن بودن مودم به صورت صحیح می باشد .این چراغباید به صورت ثابت روشن باقی بماند . در صورات خاموش بودن چراغ اتصال مودمبا برق قطع است .در صورت چشمک زن بودن این چراغ از صحت مودم و آداپتور برقآن اطمینان حاصل کنید.
۲- چراغ ADSL : در برخی ازمودم ها این چراغ با نام Status می باشد. این چراغ نشان دهنده ی ارتباطصحیح مودم شما با مرکز ارائه ی سرویس ADSL می باشد .توجه شود که این چراغباید به صورت ثابت روشن باقی بماند . در صورت خاموش بودن یا چشمک زدن اینچراغ از سالم بودن خط تلفن وصحت کابل های مورد استفاده اطمینان حاصل کنیداگر به نتیجه نرسیدید احتمالا خط شما ( به اصطلاح ) رانژه نشده است یعنیخط شما برای اتصال ADSL سالم نمی باشد و باید با مزکز سرویس دهنده تماسبگیرید . ( توجه کنید که برای اتصال , از خط تلفن مورد استعلام خوداستفاده کنید . )
۳- چراغ LAN : این چراغ نشان دهندهی اتصال صحیح کابل UTP شما با کارت شبکه ی کامپیوتر شما می باشد . در صورتخاموش بودن آن از اتصال صحیح کابل شبکه و همچنین از نصب بودن کارت شبکه یخود اطمینان حاصل کنید.
۴- چراغ USB : در صورت تمایل, شما می توانید به جای استفاده از کابل شبکه از کابل USB داخل جعبه برایاتصال مودم با کامپیوتر استفاده کنید. در این صورت به جای چراغ LAN , بایداین چراغ روشن شود . در صورات خاموش بودن این چراغ شما باید از اتصال صحیحکابل USB با کامپیوتر و همچنین سالم بودن پورت USB خود اطمینان حاصل کنید