پارک بان امانتدار شهرداری اصفهان ،کیف پول حاوی یک میلیارد ریال چک پول و دلار را به صاحبش بازگرداند.

به گزارش واحد مرکزی خبر ، روابط عمومی شهرداری اصفهان اعلام کرد :ابوالفضل حامدی کیا ۴۸ ساله که پارک بان شهرداری است چند روز پیش این کیفرا در محدوده خیابان شمس آبادی پیدا کرد و به کمک همسرش پس از چند ساعتجستجو ،آن را به صاحبش تحویل داد. این کارگر ماهیانه ۲۱۰ هزار تومان حقوقدریافت می کند.