دوستانی که دانشجو یا اعضای هیئت علمی دانشگاههستند، میتوانند با ثبت نام در این سایت، تایید شدن ثبت نام و سپس واریز20،000 تومان به حساب، کارت خرید کتاب داخلی با شارژ 40،000 تومانی دریافتکنند.
توجه داشته باشید که این بن تنها در زمان برگزاری نمایشگاه یعنی از 15-25 اردیبهشت معتبر هست ...
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]