نمایش نتایج: از شماره 1 تا 3 , از مجموع 3

موضوع: چگونه در كاركنان بد قلق خود ايجاد انگيزه كنيم

 1. #1
  مدیران شورای نظارت گنجینه آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۷-۰۲-۲۷
  نوشته ها
  1,597
  سپاس ها
  29
  سپاس شده 7 در 6 پست

  چگونه در كاركنان بد قلق خود ايجاد انگيزه كنيم

  دكتر ناصر محمدي
  آغاز بحث
  مطالعات و بررسي شواهد نشان مي دهد كه عامل انگيزه در بيش از ۵۵% موارد دروني است
  پس باورها و انگيزه هاي دروني افراد را در يابيد
  ۲ حرف آخر را اول بزنيم
  بر انگيختن نيروهاي سركش و بدقلق فقط از عهده خودشان بر مي آيد
  وظيفه ما ايجاد شرايط مناسب و رفع موانع سازماني در فراروي انگيزش مي باشد كه احتمالا سبك مديريت و رهبري يكي از آنها باشد
  چند نكته عجيب و غريب !!!!!
  • هيچ كارمندي بدون انگيزه نيست !!!
  •مديران معمولا با پرهيز از رودرروئي با كاركنان كم انگيزه خود را تسلي ميدهند !!!!
  •اخراج كارمند بي انگيزه نشان درماندگي و شكست مديريت و سبك رهبري در سازمان است !!!
  •هنر مديران در هدايت كاركنان با انگيزه به نمايش داده ميشود !!!
  •هل دادن كاركنان بدون انگيزه !!!! و ترغيب آنان ، كاركنان با انگيزه ايجاد نمي كند !!!!!
  • وقت گذاري مديران براي كاركنان بدون انگيزه و جلب همكاري آنان نوعي وقت تلف كردن و يا آب در هاون كوبيدن است.

 2. #2
  مدیران شورای نظارت گنجینه آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۷-۰۲-۲۷
  نوشته ها
  1,597
  سپاس ها
  29
  سپاس شده 7 در 6 پست

  Re: چگونه در كاركنان بد قلق خود ايجاد انگيزه كنيم

  قانون يا اصل پارتو!!
  Pareto principle
  قانون ۸۰ به ۲۰
  • 80% وقت مديران را ۲۰% كاركنان تلف و يا بخشي عمده اي از وقت و انرژي مديران را بخود اختصاص مي دهند
  •افراد بي انگيزه تا ۲۰% و با انگيزه از ۸۰% توان خود استفاده مي كنند
  • 80% افراد بي انگيزه اظهار ميدارند كه مي توانند موثرتر عمل كنند و يكي از دلايل اصلي عدم انجام وظيفه را عدم آگاهي مديران از چگونه بكارگيري افراد نام ميبرند
  سيكل فكري مديران در مورد كاركنان بي انگيزه
  ولي مطالعات نشان داده است كه :
  چرا كاركنان كار مورد نظر شما را انجام نميدهند
  •نمي دانند كه چكار بايد بكنند
  •چگونگي انجام كار را نميدانند
  •دليل و ضرورت كار را نمي دانند
  •فكر ميكنند روش كاري شما موثر نيست
  •فكر مي كنند روش كار خودشان بهتر است
  •كاركنان پيامدهاي منفي پيش بيني ميكنند
  •مشكلات و محدوديتهاي شخصي دارند
  • كار نشدني است
  ولي مطالعات نشان داده است كه :
  چرا كاركنان كار مورد نظر شما را انجام نميدهند
  •فكر ميكنند كار مورد نظر را انجام ميدهند
  •براي انجام كار مثبت پيامد مثبت نمي بينند
  •موانعي خارج از حيطه نظارت وجود دارد
  •فكر ميكنند انجام كار ديگري مهمتر است
  •به سبب انجام كاري كه انجام داده اند تنبيه ميشوند
  •با وجود عدم انجام كار تشويق ميشوند
  • هيچ پيامد منفي در مقابل كار منفي نمي بينند
  هرم مازلو و
  نيازهاي انگيزه اي كاركنان
  هفت خطر در مواجهه با كاركنان بد قلق
  •آب در هاون كوفتن
  •خطر دستفروشي
  •عارضه لذت غفلت
  •دام خود محوري
  •گرايش به قضاوت و صدور حكم اعدام
  •ديدگاه سياه و سفيد
  • خطر انكار
  هفت خطر در مواجهه با كاركنان بد قلق
  •آب در هاون كوفتن
  •خطر دستفروشي
  •عارضه لذت غفلت
  •دام خود محوري
  •گرايش به قضاوت و صدور حكم اعدام
  •ديدگاه سياه و سفيد
  • خطر انكار
  هفت خطر در مواجهه با كاركنان بد قلق
  •آب در هاون كوفتن
  •خطر دستفروشي
  •عارضه لذت غفلت
  •دام خود محوري
  •گرايش به قضاوت و صدور حكم اعدام
  •ديدگاه سياه و سفيد
  • خطر انكار
  هفت خطر در مواجهه با كاركنان بد قلق
  •آب در هاون كوفتن
  •خطر دستفروشي
  •عارضه لذت غفلت
  •دام خود محوري
  •گرايش به قضاوت و صدور حكم اعدام
  •ديدگاه سياه و سفيد
  • خطر انكار
  هفت خطر در مواجهه با كاركنان بد قلق
  •آب در هاون كوفتن
  •خطر دستفروشي
  •عارضه لذت غفلت
  •دام خود محوري
  •گرايش به قضاوت و صدور حكم اعدام
  •ديدگاه سياه و سفيد
  • خطر انكار
  هفت خطر در مواجهه با كاركنان بد قلق
  •آب در هاون كوفتن
  •خطر دستفروشي
  •عارضه لذت غفلت
  •دام خود محوري
  •گرايش به قضاوت و صدور حكم اعدام
  •ديدگاه سياه و سفيد
  • خطر انكار
  هفت خطر در مواجهه با كاركنان بد قلق
  •آب در هاون كوفتن
  •خطر دستفروشي
  •عارضه لذت غفلت
  •دام خود محوري
  •گرايش به قضاوت و صدور حكم اعدام
  •ديدگاه سياه و سفيد
  • خطر انكار
  هفت خطر در مواجهه با كاركنان بد قلق
  •آب در هاون كوفتن
  •خطر دستفروشي
  •عارضه لذت غفلت
  •دام خود محوري
  •گرايش به قضاوت و صدور حكم اعدام
  •ديدگاه سياه و سفيد
  • خطر انكار

 3. #3
  مدیران شورای نظارت گنجینه آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۷-۰۲-۲۷
  نوشته ها
  1,597
  سپاس ها
  29
  سپاس شده 7 در 6 پست

  Re: چگونه در كاركنان بد قلق خود ايجاد انگيزه كنيم

  مديريت
  بيشتر شبيه ساختن پل است

  تا
  رقص باران ؟؟؟
  بعضي از افراد در سازمان و شركت
  خيلي كار ميكنند به ديگران كمك ميكنند ، به سوالات آنها پاسخ مي دهند و كاملا فعال و پويا هستند !
  ولي
  كار اصلي خود را انجام نميدهند !!!
  امروزه مديريت منابع انساني
  پيچيده تراز ساير فن آوري ها مي باشد
  و از آن به
  فنآوري عملكرد منابع انساني
  يا
  Human Performance Technology (HPT)
  ياد ميشود
  سه گام اصلي
  •خلق تصويري جديد و دقيق
  •تجديد نظر در اهداف
  • آراستن صحنه روياروئي
  سه گام اصلي
  •خلق تصويري جديد و دقيق
  •تجديد نظر در اهداف
  • آراستن صحنه روياروئي
  شما بايد بدانيد (مطالعه كنيد !):
  •نافرماني كارمند از كجا ناشي ميشود ؟
  •آيا كارمند مشكلاتي اعم از شخصي ، خانوادگي و يا در جامعه دارد كه شما از آن بي خبريد ؟
  •از طريق پرس و جوهاي غير رسمي سعي كنيد آنها را پيدا كنيد
  •چه چيزي موجب انگيزش كارمند ميشود ؟
  •چه موانعي بر سرراه ايجاد انگيزش وجود دارد ؟
  • اگر موانع برداشته شود چه خواهد شد ؟
  سه گام اصلي
  •خلق تصويري جديد و دقيق
  •تجديد نظر در اهداف
  • آراستن صحنه روياروئي
  اين وظيفه مهم از طريق ارتباطات غير رسمي در محيط سازمان و يا جلسات غير رسمي بيروني بهتر تحقق پيدا ميكند
  سه گام اصلي
  •خلق تصويري جديد و دقيق
  •تجديد نظر در اهداف
  • آراستن صحنه روياروئي
  نقش خود را كاملا در اين قضيه شفاف كنيد بخاطر داشته باشيد كه :
  –مديران مستقيم ، عمده ترين نقش را در نارضايتي و ترك خدمتي كارمند دارند
  سه گام اصلي
  •خلق تصويري جديد و دقيق
  •تجديد نظر در اهداف
  • آراستن صحنه روياروئي
  •تصور اينكه شما منطقي هستيد و فرد ناراضي يا بد قلق غير منطقي از ذهن خود پاك كنيد!!!!!!!!
  •تصويري كه فرد ناراضي از شما دارد شناسائي كنيد خاطرتان باشد كه :
  –اگر چيزي واقعي بنظر آيد پيامدهايي كه به بدنبال دارد بر اساس همان واقعيت شكل ميگيرد
  •زمينه ايجاد مشكل را تجزيه و تحليل كنيد
  • برنامه مشخصي براي حل عوامل ريشه اي مشكل پيدا و اجراء كنيد
  سه گام اصلي
  •خلق تصويري جديد و دقيق
  •تجديد نظر در اهداف
  • آراستن صحنه روياروئي
  •جمع آوري تصويري دقيق از توانمندي ها و تجارب و موفقيتهاي گذشته فرد و يا تجربيات منفي قبلي
  • رفع موانع موجود
  •تهيه فهرستي از نتايج ممكن و برنامه ريزي براي مواجهه با هركدام از موارد
  •گفتگوي رسمي با كارمند ناراضي
  • در محل بيطرف مثل سالن كنفرانس با اطلاع قبلي و زمان كافي
  •بيان آزاد ديدگاه خود و ابراز ديدگاه منفي احتمالي كارمند
  • پرسش هاي اهرمي و حمايتي مثل اينكه براي پيشرفت كار شما عليرغم ابراز توانمندي برتريتان
  – من چه بايد بكنم ، چه اقدامي انجام دهم شما راحت تر ميتوانيد به كار خود ادامه دهيد
  چه بايد كرد ؟
  •جلب مشاركت و هم فكري در فرآيند تصميم سازي و تصميم گيري و هم چنين مسئوليت پذيري در اجرآء
  •افراد را نسبت به عملكرد خود پاسخگو كردن
  •نقشه وظيفه اي سازمان را بازنگري كنيد
  •تقاطع و هم پوشاني وظايف و هم چنين نقص در آنها خود داري را اصلاح نمائيد
  •خودداري از تحميل عقايد و بويژه مطلق گرائي در صحت فكر و انديشه خود
  عامل ساختاري بي انگيزگي
  و اختلال در مشاغل و وظايف سازماني
  را ازبين ببريد

  structural map analysis
  Well defined organization – job analysis
  Imbalanced Coverage
  Service Gap Analysis
  Task Overlap Analysis
  از رويكرد فردي به خطا بپرهيزيد
  systemic systematic approach to
  error
  تبديل تفكر مديريتي از رويكرد فردي به
  رويكرد سيستماتيك و سيستمي
  •مشكل را پيدا كنيد
  •با مشاركت كاركنان آنها را تحليل ريشه اي نمائيد
  – root-cause-analysis
  •عوامل مرتبط با سيستم ، تكنيكال و فردي را ازهم تفكيك كنيد
  •براي هركدام از عوامل ايجاد كننده مشكل ، راه حل متناسب پيدا كنيد
  • فراموش نكنيد كه در ايجاد مشكلات ، ۸۰% عوامل سيستمي دخالت ميكنداصل پارتو!!! (گاهي تا ۹۴%)
  توانمندي رهبري
  خود را افزايش دهيد
  LEARN to motivate
  • Learn to lead
  • Examine the people expectation
  • Act as thought you care
  • Respect employees as professinal
  • Never stiffle the personel growth
  متشكرم
  از اينكه توجه كرديد
  خودتان را تشويق كنيد
  ديدگاه آقاي دكتر پيتر سينكه
  در كتاب پنجمين فرمان
  به سوالات زير پاسخ دهيد
  نمره ۳ = كاملا موافقم ، نمره ۲= موافقم ، نمره ۱ = مخالفم ، نمره ۰ = كاملا مخالفم
  •براي يك مدير كارآمد كار ميكنم
  •ترغيب ميشوم خودم در فكر باشم
  •نتيجه نهائي كارم را مي بينم
  •كارخوشايندي دارم
  •به من گوش مي دهند وقتي ايده هائي براي بهبود كار دارم
  •از آنچه مي گذرد مطلع ميشوم
  •براي زحماتم مورد احترام واقع ميشوم
  •براي آنچه انجام ميدهم به چالش دعوت ميشوم
  •براي حسن انجام كارم مورد توجه قرار ميگيرم
  • فرصتهائي براي بهبود مهارتهايم بدست مي آورم.

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

موضوعات مشابه

 1. پاسخ ها: 3
  آخرين نوشته: سه شنبه ۲۴ دی ۸۷, ۱۵:۱۴
 2. زندگي «آلفرد نوبل» و جايزههاي او
  توسط hamid192 در انجمن تاریخ جهان
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: سه شنبه ۰۶ فروردین ۸۷, ۰۲:۵۴
 3. آمفيزم
  توسط PEZESHK در انجمن پزشکی تخصصی
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: جمعه ۰۳ اسفند ۸۶, ۱۴:۰۱
 4. انگيزه هاي غلط براي ازدواج
  توسط NRSG در انجمن دل باختگی و وصلت
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: جمعه ۲۳ آذر ۸۶, ۱۳:۵۳
 5. خبر فوري(جايزه داره)مسابقه ثبت نام مردم در شعب اخذ راي
  توسط M.MEDICAL در انجمن بایگانی اخبار فرهنگی اجتماعی
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: چهارشنبه ۲۳ آبان ۸۶, ۲۲:۲۸

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •