واگذاری دبیرخانه دائمی مسابقات رباتیک کشوری به دانشگاه سمنان

بهگزارش خبرنگار «شبکه خبر دانشجو» از سمنان، این تصمیم به علت میزبانیشایسته و سطح قابل قبول مسابقات رباتیک منطقه 3 کشور، که هفته گذشته دردانشگاه سمنان برگزار شد، از سوی مدیریت دفتر انجمن های علمی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری به دانشگاه سمنان ابلاغ شد. بر اساس این گزارش، مسابقاترباتیک کشوری هر ساله در چند منطقه دانشگاهی کشور و با شرکت ربات های ساختدانشجویان علاقه مند در شاخه های ربات های مسیر یاب ، ربات های امدادگر وربات های انسان نما برگزار می شود

به گزارش پژوهش سرای دانشجوییدانشگاه سمنان ، دکتر افشین متقی با تقدیر از میزبانی خوب دانشگاه سمناندر برگزاری این مسابقات ، سطح علمی این دوره از مسابقات را قابل قبولدانست و گفت: دبیرخانه مسابقات رباتیک کشوری سال آینده به دانشگاه سمنانواگذار خواهد شد . مدیر دفتر انجمنهای علمی وزارت علوم در تشریح اهداف وبرنامه های این دفتر گفت: توسعه هر چه بیشتر فعالیتهای علمی ترویجیانجمنهای علمی ، هدایت انجمنها به سمت برنامه ریزی سالانه و برگزاری 15مسابقه کشوری با اعتباری بالغ بر 15 میلیارد ریال از برنامه های سال جاریاین دفتر وزارتی است.