وصلههاي تازه گوگل براي كروم

خبرگزاري فارس: گوگل سه آسيب پذيري جدي را در نسخه سازگار با ويندوز مرورگر كروم برطرف نموده است.

بهگزارش فارس به نقل از پي سي ورلد، اين دومين بار در يك ماه اخير است كهگوگل براي رفع مشكلات امنيتي كروم، وصله هايي را عرضه مي كند. .
بهگفته مسئولان مربوطه، هر سه آسيب پذيري بسيار جدي و خطرناك هستند وكاربران بايد هر چه سريع تر وصله هاي ياد شده را بارگذاري و نصب كنند.
گوگل معمولا آسيب پذيري هاي مرورگر خود را به طور مفصل تشريح نمي كند تا هكرها و ويروس نويسان از آنها سوءاستفاده نكنند.
ازميان اين آسيب پذيري ها، دو آسيب پذيري توسط اشخاص ثالث به اطلاع گوگلرسيده و اين شركت به همين منظور 500 دلار به آنان جايزه داده است. البتهگوگل سابقه اعطاي جوايز 1000 دلاري به خاطر گزارش مشكلات امنيتي مرورگركروم را نيز دارد.
مرورگر كروم كه كمتر از دوسال از عرضه آن مي گذردطي اين مدت رشد خوبي داشته و به سرعت با پشت سرگذاردن اپرا و سفري بهسومين مرورگر محبوب در دنياي مجازي مبدل شده است.