موطن : سيگار خطر بروز سكته قلبي و مغزي و ابتلا به ناراحتي هاي تنفسي سرطان ريه و ساير انواع سرطان ها را افزايش مي دهد.

چاقي و كشيدن سيگار دو عامل مهم مرگ زودهنگام در بين مردم آمريكاهستند . نتايج تحقيقات دانشمندان نشان مي دهد شمار افرادي

كه هم سيگاري و هم چاق هستند در بين امريكايي هاي آفريقاي الاصل از هر نژاد و گروه ديگري به مراتب بيشتر است. اين تحقيق نشان

داده است كه كشيدن سيگار دليل اصلي مرگ و ميرهاي قابل پيشگيري است. سيگار خطر بروز سكته قلبي و مغزي و ابتلا به ناراحتي

هاي تنفسي سرطان ريه و ساير انواع سرطان ها را افزايش مي دهد. از سوي ديگر چاقي نيز مشكلاتي از جمله ديابت , بيماري هاي

قلبي عروقي, مشكلات و ناراحتي هاي مفاصل, افسردگي و ابتلا به برخي سرطان ها را در پي دارد .