معاون پژوهشی وزارت علوم : شاخه رباتیک یکی از گروههای مهم علمی و فناوری است

بهگزارش ایلنا ، محمد مهدینژاد معاون پژوهشی وزارت علوم طی پیامی به هشتمیندوره مسابقات سراسری رباتیک دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل اظهار داشت:برپایی هشتمین دوره مسابقات سراسری رباتیک به میزبانی دانشگاه صنعتینوشیروانی بابل فرصت مغتنمی است که دانشجویان پرتلاش و آیندهساز ایرانیدر کنار اساتید فرهیخته و دانشمند خود بار دیگر در فضایی رقابتی و سازندهبه ارائه آخرین یافتههای علمی و تحقیقاتی خود در زمینه رباتیک بپردازند.
وی افزود: بخش عمدهای از پیشرفت طراحی و ساخت آدم وارهها، دستگاهها و تجهیزات کاملا مستقل و هوشمند مرهون این رشته علمی است.
مهدینژادبیان داشت: اساتید گرانقدر و دانشجویان آنچه که امروز در دهه پیشرفت وعدالت، نظام مقدس جمهوری اسلامی بیش از گذشته به آن محتاج است نقش آفرینینخبگان کشور در کنار آحاد مردم برای شتاب بخشیدن به روند رو به رشد و جهشیدر همه زمینهها است.
معاون پژوهشی وزارت علوم تصریح کرد: بیتردیدیکی از مسیرهای مستحکم و قابل اتکای آن اقتدار علمی است، چرا که به تعبیررهبر فرزانه انقلاب اسلامی اقتدار علمی منشاء قدرت اقتصادی، سیاسی وفرهنگی است و بر این اساس باید چرخههای تولید علم به ثروت تکمیل و بااستفاده از ایدههای کاربردی و ناب فرزندان این سرزمین در فرآیند کار وتولید و خلق قدرت مالی و اقتصادی برای جامعه رفاه و ثروت را به ارمغانآورد.
معاون پژوهشی وزارت علوم در پایان گفت: شاخه رباتیک یکی ازگروههای مهم علمی و فناوری است که نقشی تعیین کننده در زندگی روزمره حالو آینده بشری خواهد داشت و برپایی این مسابقات نقشی اساسی در تقویت خلاقیتو نوآوری جوانان دانشجو که سازنده فردای کشور عزیزمان هستند دارند.

منبع : ایلنا
کد خبر : 119941
پایان خبر

پینوشت : اگر شاخه رباتیک یکی از گروههای مهم علمی و فناوری است سعی نماییدتا به جای مسابقات ، کیفیت و کمیت رشته ی مهندسی رباتیک را بالا ببرید .