بهگزارش خبرنگار راديو و تلويزيون فارس، پيش از اين به دليل درخواست تهيهكنندگان سريال «قهوه تلخ» براي دريافت باكس آگهيهاي پيش از پخش سريال وبرداشت درآمد آن، شبكه سه از خريد و پخش اين سريال خودداري كرده بود.
بنابراينگزارش، طي روزهاي اخير مذاكرات دوبارهاي بين شبكه سه سيما و سازندگانمجموعه «قهوه تلخ» انجام شده و اين بار شبكه سه تصميم به پخش اين سريالكرده است، به همين منظور نيز گروه مهران مديري حدود 30 قسمت از سريال راآماده كردهاند تا مديران شبكه سه سيما مورد بازبيني قرار دهند و درباره«قهوه تلخ» نظر قطعي خود را اعلام كنند.
شبكه سه سيما قصد دارد درصورت توافق نهايي با سازندگان مجموعه تلويزيوني «قهوه تلخ» اين سريال رااز خردادماه، هرشب روانه آنتن كنند.
به گزارش فارس، «قهوه تلخ» 33بازيگر اصلي دارد و داستان آن با بازي سيامك انصاري در نقش مورخ آغاز شد.او در ابتداي داستان كه در دنياي امروز ميگذرد، يك فنجان قهوه تلخميخورد و با خوردن آن به تاريخ سفر ميكند. او در طول زمان به مورخيتبديل ميشود كه در مرور خاطرات تاريخي خود، هربار دچار مسائلي ميشود كهاين مسائل داستانهاي سريال را رقم ميزند.
«محمدرضا هدايتي» نيز پادشاه اين كاخ است، «علي لكپوريان» نقش مليجك را ايفا ميكند. «ساعد هدايتي» نيز پزشك دربار است.
درمجموعه تلويزيوني «قهوه تلخ» كه به تهيه كنندگي «مجيد آقاگليان» و «حميدآقاگليان» ساخته ميشود، بازيگراني نظير سيامك انصاري، علي لكپوريان،آرام جعفري، سحر زكريا، اليكا عبدالرزاقي، سحر جعفري جوزاني، هادي كاظمي،نادر سليماني، بيژن بنفشهخواه، فلامك جنيدي، سعيد پيردوست، ساعد هدايتي و... ايفاي نقش ميكنند.
داستانهاي مجموعه تلويزيوني «قهوه تلخ» توسطامير مهدي ژوله و خشايار الوند نوشته شده است و مهران مديري در آن نقش يكتاجر ونيزي را ايفا ميكند.خبرگزاري فارس