لازمه فرهنگ سازی در مورد حجاب

انتقال بدحجابي از ایران به عربستان!

حجتالاسلاموالمسلمين سيدعلي قاضيعسگر گفت: ما به علت بيدقتي درباره مسائل حجاب درداخل كشور، ضايعه اخلاقي بدحجابي را به عربستان هم منتقل ميكنيم.

نمايندهوليفقيه در سازمان حج و زيارت تاكيد كرد: كساني كه براي اعمال حج بهعربستان ميروند به طور حتم شيعه و علاقهمند هستند اما به دليل غفلت وبيتوجهي كه از بيدقتي مسئولان در داخل كشور در بحث بدحجابي نشاتميگيرد، آنجا نيز از حجاب خود غافل ميشوند.

وي افزود: ماپيشبيني كرديم الگوي حجاب و پوشش در عربستان را به آنها ارائه كنيم وبراي برطرف كردن اين ضايعه اخلاقي تمام تلاشمان را ميكنيم تا همه از اينالگو استفاده كنند.

قاضيعسگر با تاكيد بر اينكه از طرف مسئولانعربي شكايتي در مورد حجاب زنان ايراني وجود نداشته است گفت: ما بحثمان،بحث عربستان نيست؛ بحث خود ايران است، كسي كه از ايران به حج ميرودنماينده ايران و نماينده شيعه است پس بايد طوري برخورد كند كه حرمت شيعه واهلبيت حفظ شود.

وي درباره ارائه پوشش واحد به زائران گفت: هدف مااين است كه زائران با دقت بيشتري پوشش را رعايت كنند و براي رسيدن به اينهدف پوششي طراحي ميكنيم كه هم راحت باشد و هم دست و پا گير نباشد.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]